11 heinä 2019

Täydennyskoulutusta tietoliikenneinsinöörille

Täydennyskoulutusta tietoliikenneinsinöörille, Uraopas

Tietoliikenneinsinöörin osaamisalaa on tietoliikennetekniikka, jolla siirretään dataa, kuvaa ja puheluita tietoliikenne- ja puhelinverkkojen kautta. Työtehtävät sisältävät suunnittelua, tuotekehitystä ja johtamista. Tietoliikenneinsinöörit työskentelevät elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä teleoperaattoreiden ja laitemyyjien palveluksessa.

Tietoliikenneinsinööriksi voi opiskella suorittamalla tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) tai diplomi-insinöörin tutkinnon yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi tietoliikenneinsinöörille

Laajenna tietotekniikan osaamistasi ohjelmoinnin ja sovelluskehityksen täydennyskoulutuksilla. Voit syventää osaamistasi tutusta ohjelmointikielestä tai opiskella kokonaan uuden.

Toimitko esimiestehtävissä? Johtamisen ja esimiestyön täydennyskoulutuksia löytyy laajemmista johtamisen tutkinnoista lyhyempiin ja kohdennetumpiin kursseihin. Voit esimerkiksi syventyä esimiestyön haastavien tilanteiden hallintaan.

Hyvä kielitaito on eduksi tietoliikenneinsinöörille. Sujuva kielitaito voi avata ovet kansainvälisiin tehtäviin tai yksinkertaisesti helpottaa kommunikointia kansainvälisissä työryhmissä. Monet kielikoulutukset voidaan räätälöidä sinun työtehtäviisi sopivaksi.

Projektit valmistuvat yhteistyössä

Tietoliikenneinsinöörien työt ovat usein projektiluonteisia. Jos olet kiinnostunut siirtymään esimiesrooliin tulevaisuudessa, voit perehtyä tarkemmin projektinhallintaan.

Olit sitten esimies tai tiimin jäsen, tarvitset tiimityötaitoja. Tiimityöskentelyn koulutuksiin voi osallistua itsenäisesti tai yhdessä työryhmäsi kanssa. Koulutuksissa opit hyödyntämään tiimin jäsenten vahvuuksia ja parantamaan yhteishenkeä.

Raportoitko projektien etenemisestä asiakkaille? Selätä haastavatkin asiakaspalvelutilanteet kouluttautumalla asiakaspalvelun huipuksi. Onnistunutta yhteistyötä edesauttaa hyvät esiintymis- ja vuorovaikutustaidot.

Pidä pääsi kylmänä määräaikojen lähestyessä nappaamalla sopivat työkalut stressinhallinnan, ajanhallinnan ja henkilökohtaisen tehokkuuden koulutuksissa. Tiedot pääsevät hyötykäyttöön auttaessasi alaisiasi ja kollegoitasi.

Ajattele, haluatko jatkokouluttautua

Tietoliikenneinsinööriltä odotetaan tietoliikennetekniikan, radiotekniikan, digitaalitekniikan ja sähkötekniikan hyvää tuntemusta. Tekniikat ja teknologiat kehittyvät nopeasti, mikä edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta.

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Jos työpaikallasi on osaamisen kehittämispolitiikka, sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella haluaisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista, jotka kehittäisivät sinua. Antaako saamasi palaute vihjeitä sopivista kehittymisalueista?

Tulevaisuuden näkymät

Teknologiayritykset palkkaavat erityisesti yliopisto- tai ammattikorkeakoulusta valmistuneita tekniikan ja tietotekniikan osaajia. Työpaikkoja löytyy monipuolisesti tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon, asiakastuen, myynnin ja markkinoinnin parissa.

Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijapalveluille on kysyntää erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa. Erityisesti teollisuuden suunnittelussa kasvunäkymät ovat hyvät. Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan esimerkiksi eläkkeelle siirtyvien tilalle.

Työllistyminen tieto- ja viestintätekniikan alalle näyttää pitkällä aikavälillä hyvältä. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään nykyaikaisessa yhteiskunnassa kaikkialla, mikä lisää kysyntää alan tuotteille ja palveluille.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus on tärkeä vientiala, joka työllistää myös ulkomailla. Henkilökuntaa tarvitaan eläkkeelle siirtyvien tilalle ja työpaikkojen määrän arvioidaan kasvavan erityisesti terveysteknologiayrityksissä.

Liittyvät ammatit: projektipäällikkö

Lähteet: ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 11 heinä 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 15.7.2019

Täydennyskoulutusta sähköasentajalle

Sähköasentajat tekevät sähkö-, tele- ja muiden järjestelmien asennuksia. He myös huoltavat ja korjaavat sähkölaitteita. Sähköasentajat työskentelevät rakennustyömailla, huoltoliikkeissä, teollisuuslaitoksissa, sähkölaitoksissa ja alan tuotteita valmistavassa teollisuudessa. Sähköasentajaksi voi kouluttautua toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa suorittamalla sähkö- ja automaatiotekniikan pe ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 13.2.2019

Täydennyskoulutusta oppilaanohjaajalle

Oppilaanohaaja työskentelee eri opetusasteilla auttaen oppilaita suunnittelemaan jatko-opintoja ja niihin hakeutumista. Oppilaanohjaaja neuvoo opiskelutaitoja tai auttaa työelämään siirryttäessä.  Oppilaanohjaajan työhön kuuluu luokkamuotoista opetusta ja ohjausta. Työtä saatetaan tehdä myös pienryhmissä tai henkilökohtaisesti kahden kesken oppilaan kanssa.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 20.4.2021

Matleena Aarikalliolle ensimmäistä kertaa jaettava MBA-stipendi

Nyt ensimmäistä kertaa myönnetyn MBA-stipendin saajaksi on valittu oululainen Matleena Aarikallio, jonka intohimoinen ja määrätietoinen asenne sekä pyrkimys yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ratkaisuihin vakuutti stipenditoimikunnan.

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.