🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Täydennyskoulutusta automaatioinsinöörille

Automaatioinsinööri

Automaatioinsinööri on erikoistunut teollisuudessa ja kiinteistöissä käytettäviin automaatiojärjestelmiin. Automaatio tarkoittaa automaattisesti eli itsenäisesti toimivaa laitetta tai järjestelmää. Automaatioinsinöörin tehtäviin kuuluu järjestelmien ja laitteiden suunnittelua, tuotekehitystä sekä tuotannon johtamista.

Automaatioinsinööriksi voi valmistua ammattikorkeakoulusta tekniikan insinöörilinjalta (AMK) tai yliopiston teknilliseltä linjalta. Alan työpaikkoja löytyy eri alojen teollisuudesta, alan laitteita valmistavasta teollisuudesta sekä suunnittelutoimistoista.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi automaatioinsinöörille

Vahva automaatiotekniikan osaaminen on välttämättömyys asiantuntijatehtävissä toimiville. Alan kehityksessä täytyy pysyä mukana, joten säännöllinen täydennyskoulutus on tarpeen. Katso siis tarjolla olevat tekniikan täydennyskoulutukset. Tuotannon parissa työskentelevien pitää huomioida myös laatu. Osallistu kurssille ja aseta laatu toiminnan ytimeen!

Automaatioinsinöörin työ on usein projektiluontoista asiakastyötä. Jos kaipaat uusia strategioita projektien johtamiseen, voit haalia uusimmat tiedot projektinhallinnan täydennyskoulutuksista. Esimiestaitojasi pääset virkistämään lukuisilla esimiestyön ja johtamisen kursseilla. Esimies tarvitsee lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja ja jopa esiintymistaitoja. Kehittämällä sosiaalisia taitojasi parannat luonnollista auktoriteettiasi.

Tapasitpa asiakkaita projektien merkeissä tai koulutustehtävissä, tarvitset asiakaspalvelutaitoja. Monet ymmärtävät kohteliaan asiakaspalvelun perusperiaatteet, mutta säännöllisessä asiakastyössä on tärkeää ymmärtää asiakassuhteita syvällisemmin. Asiakaspalvelutilanteet saattavat olla yllättäviäkin. Vaikeisiin asiakaspalvelutilanteisiin on järkevää valmistautua, jotta saat pidettyä pääsi kylmänä paineen alla. Jos olet altis stressille, voit löytää ratkaisuja stressinhallinnan täydennyskoulutuksista.

Markkinoinnin ja myynnin parissa työskentelevät automaatioinsinöörit voivat perehtyä myyntitaitojen ja markkinoinnin uusiin tuuliin. Varsinkin digimarkkinoinnin merkitys kasvaa jatkuvasti. Onko yrityksellänne Facebook-sivu? Katso sosiaalisen median koulutukset, jos haluatte oppia hyödyntämään somea osana markkinointistrategiaanne.

Mieti, haluatko jatkokouluttautua

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä sopivista koulutuksista. Antaako saamasi palaute ideoita täydennyskouluttautumiseen?

Tulevaisuuden näkymät

Työ- ja elinkeinoministerin vuoden 2018 ammattibarometrin mukaan sähkö- ja automaatioinsinööreistä on pulaa Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjois-Suomessa alan työllistyminen on tasapainossa.

Energiateollisuudessa työllistymistilannetta ylläpitää sähkön ja lämmön saannin välttämättömyys kaikissa olosuhteissa. Energiateollisuus on elintärkeä yhteiskunnalle, minkä vuoksi ala on vakaa työllistäjä taloustilanteesta riippumatta. Alan ennustetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa ja uusia työntekijöitä tarvitaan sähkön ja lämmön kaikilla osa-alueilla.

Sähköalan työllisyyttä edistää rakennusalan vilkkaus. Tekijöitä tarvitaan erityisesti asennus- ja suunnittelutehtäviin. Korjausrakentaminen sekä teollisuuden asennus- ja huoltotyöt työllistävät tasaisesti. Työpaikkoja löytyy myös sähköteknisen kaupan piirissä maahantuonnissa, tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus työllistää myös ulkomailla. Elektroniikka- ja sähköteollisuus on tärkeä vientiala, jonka liikevaihdoltaan suurin alue on tietoliikenne. Alaan vaikuttaa suhdannevaihtelut globaaleilla markkinoilla. Henkilöstöä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle ja työpaikkojen määrän arvioidaan kasvavan erityisesti terveysteknologiayrityksissä

Teknologiateollisuuksien yrityksissä tarvitaan osaajia muun muassa tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon, asiakastuen, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Teknologiateollisuudet työllistävät erityisesti yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuneita tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Lähteet: ammattinetti.fi, ammattibarometri.fi


Mainokset