🎓 MBA-stipendin hakuaika on auki 16.6. saakka. Lue lisää ja hae »

Näyttää 1-20 koulutusta 157 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 157 tuloksesta
1
2
3
4
...
8

Mitä on henkilökohtainen kehittyminen työelämässä?

Henkilökohtainen kehitys on laaja aihealue, joka tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Toiset kaipaavat apua työtehtävien priorisointiin ja työn tehokkuuden lisäämiseen. Toiset taas kokevat hankalaksi kieltäytyä heille tarjotuista tehtävistä ja sanoa toisille "Ei". Apua saatetaan kaivata myös siihen, miten hankalissa tilanteissa ja hankalien henkilöiden kanssa toimitaan itseluottamuksella ja itsevarmuudella. Kaikkiin näihin tilanteisiin löytyy usein henkilökohtaisen kehittymisen koulutus, joka auttaa tunnistamaan henkilökohtaisia tapoja tehdä työtä sekä poimimaan niistä parhaat käytännöt.

Henkilökohtainen kehittyminen työelämässä linkittyy työelämätaitoihin

Henkilökohtainen kehittyminen työelämässä linkittyy tiiviisti niin sanottuihin työelämätaitoihin ja niiden kehittämiseen. Työelämätaidoilla tarkoitetaan laajaa taitojen kirjoa priorisointitaidoista työelämän ja vapaa-ajan tasapainottamiseen – kaikkea, mitä työn menestyksellinen hoitaminen, työssä viihtyminen ja työtyytyväisyys vaatii. Työssä tarvittavien henkilökohtaisten taitojen kehittäminen on tärkeää, koska harvan työnkuva säilyy muuttumattomana vuodesta toiseen. 

Työelämätaidoissa on kyse henkilöstön omasta kehityksestä, työskentelytaitojen muutoksesta ja työn hallinnasta. Työtaitoja kehittämällä työntekijä lisää omaa elämänhallintaansa ja tätä kautta työelämätaitojen koulutuksilla kehitetään koko työyhteisöä. Henkilökohtainen tehokkuus, kehitys ja motivaatio ovat tärkeitä rakennuspalikoita menestyksekkään, pitkän ja tyydyttävän työuran luomisessa.

On syytä muistaa, että henkilökohtainen kehitys tuo hyötyjä myös koko yritykselle ja sen liiketoiminnalle erityisesti työtehokkuuden lisääntymisen, työmotivaation kasvamisen ja työssäjaksamisen paranemisen myötä. Tyytyväiset sekä itseensä ja muihin luottavat työntekijät luovat dynaamista työilmapiiriä, jossa innovaatiot syntyvät.

Mitä ovat henkilökohtaisen kehityksen koulutukset?

Henkilökohtaisen kehittymisen koulutuksen tavoitteena on henkilökohtainen kasvu omalla kehittämisalueella. Henkilökohtaisen kehityksen koulutukset työelämän kontekstissa käsittelevät usein aiheita, kuten:

 • Priorisointi ja työtehtävien järjestely
 • Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen
 • Itsensä tunteminen ja parhaiden työkäytäntöjen tunnistaminen
 • Työmäärän käsittely ja kieltäytymisen taito
 • Tilan hallinta, avokonttorissa työskentely ja keskittymiskyky
 • Henkinen kapasiteetti
 • Elämänhallinta
 • Itsetunto, itseluottamus ja itsevarmuus
 • Tehokas työnteko ja tehokkaat työtavat
 • Luovuus, innovointi ja omien ideoiden tuominen esiin
 • Motivaatio ja inspiraatio
 • Työelämän ja vapaa-ajan tasapaino
 • Muutoksen käsitteleminen
 • Hankalien tilanteiden ja henkilöiden käsitteleminen
 • Henkilökohtaisen profiilin ja vaikuttavuuden rakentaminen

Miten kehittää itseään henkilökohtaisen kehittymisen koulutuksessa?

Henkilökohtaisen kehittymisen koulutukset soveltuvat kaikille oman uran tavoitteellisesta kehittämisestä kiinnostuneille. Henkilökohtaista kehittymistä tukevat koulutukset tarjoavat valmennusta oman motivaation ja tavoitteiden määrittelyyn. Henkilökohtaisen kehittymisen koulutus antaa pohjaa siihen, millainen kehittymissuunnitelma tukee omien uratavoitteiden saavuttamista. Henkilökohtaiseen kehittymiseen panostaminen edistää itsetuntemusta, mikä mahdollistaa omien vahvuuksien ja itselle sopivimpien työskentelytapojen tunnistamisessa.

Henkilökohtaisen kehittymisen koulutukset soveltuvat omien työskentelytapojen kehittämisestä ja tehostamisesta kiinnostuneille. Koulutuksista saa konkreettisia työkaluja esimerkiksi ajanhallintaan ja työtehtävien priorisointiin. Riippuen omista uratavoitteista, edistysaskeleen voi tarjota esimerkiksi itsensä johtamisen koulutus, henkilökohtaisen tehokkuuden koulutus tai henkilökohtaisen ketteryyden koulutus.

Henkilökohtaisen kehittymisen koulutus sopii kaikille, jotka haluavat kasvattaa henkisiä voimavarojaan. Jotkut kaipaavat vinkkejä tasapainon löytämiseen työelämän ja vapaa-ajan välille. Ratkaisu tähän voi löytyä edellä mainituista aikatauluttamisen, tehokkaampien työskentelytapojen ja priorisoinnin koulutuksista. Toinen saattaa kaivata apua rauhoittumiseen hektisen työelämän vastapainoksi. Tällöin parhaat keinot voivat löytyä mindfulness-koulutuksesta. Omien henkisten voimavarojen kehittäminen auttaa myös käsittelemään paremmin työelämässä vastaan tulevia muutoksia ja haastavia tilanteita.

Rakenna itsevarmuuttasi ja vaikuttavuuttasi henkilökohtaisen kehityksen koulutuksessa

Henkilökohtainen kehitys sekä aihealueen koulutukset ja kurssit sopivat myös henkilöille, jotka haluavat kasvattaa itseluottamustaan. Kun ymmärtää, kuinka suostuttelutekniikat toimivat ja miten omalla toiminnallaan voi vaikuttaa muihin ihmisiin, voi saavuttaa aivan uudenlaisia tuloksia. Myös henkilöt, jotka haluavat nostaa henkilökohtaista profiiliaan sekä vaikuttavuuttaan, saavat apua henkilökohtaisen kehityksen koulutuksista.

Itsevarmuuden, luottavaisuuden ja itsetunnon välillä on tärkeä kytkös. Tunnistamalla tämän kytköksen ja osallistumalla itsevarmuutta tukevaan koulutukseen ymmärrät tekniikoita, joilla rakennat parempia ihmissuhteita ja verkostoja työelämässä. Itsevarmuutta rakentava koulutus kerryttää uusia tapoja käsitellä kritiikkiä, konflikteja ja negatiivisuutta. Itsensä tunteminen ja itsetuntemuksen hyödyntäminen ovat avaimia moniin lukkoihin.

Itseluottamuksen rakentamisen keskiössä on kyky säilyttää positiivinen katsantotapa elämään ja eteen tuleviin tilanteisiin. Erityisen ratkaisevia ovat tilanteet, joiden lopputulokset voivat olla sekä hyviä että huonoja. Itselle tulee olla armollinen. Tilanteiden hyväksymistä, niistä ylitsepääsemistä ja eteenpäin menoa voi tehostaa henkilökohtaisen kehityksen kursseilla.

Esimerkkejä henkilökohtaisen kehittymisen koulutuksista:

 • Ajanhallinnan koulutus
 • Itsensä johtamisen koulutus
 • Henkilökohtaisen tehokkuuden koulutus
 • Henkilökohtaisen ketteryyden koulutus
 • Mindfulness-koulutus
 • Mental Management -koulutus
 • Esimieskoulutus
 • Coaching-palvelut
 • Uravalmennus yksityishenkilöille
 • NLP-koulutus
 • Työhyvinvoinnin koulutus
 • DiSC-työyhteisöprofiili

Henkilökohtaisen kehityksen koulutuksen hyödyt:

Henkilökohtaisen kehittymisen koulutus:

 • helpottaa monia työelämän arkisia pulmia ja stressin aiheita
 • auttaa suhtautumaan työhön liittyviin ongelmiin kevyemmin – osaat laittaa asiat perspektiiviin
 • auttaa keskittymään paremmin olennaiseen
 • auttaa saamaan aikaan tuloksia ja saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteet
 • auttaa voimaan paremmin niin työelämässä kuin henkilökohtaisessa elämässä

Palaa sivun alkuun

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia