Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-18 koulutusta 18 tuloksesta
Näyttää 1-18 koulutusta 18 tuloksesta
 

Stressi kuriin stressinhallintakurssilla

Stressi kuuluu elämään. Jokainen on jossain elämänsä vaiheessa joutunut kohtaamaan stressaavan tilanteen, ja kaikilla on jokin käsitys siitä mitä stressi on ja miltä se tuntuu. Liiallisena stressi on haitallista ja haastaa ihmisen voimavarat. Stressinhallintaa ja sen kykyä voi kuitenkin kehittää.

Stressillä viitataan ihmisen omiin kokemuksiin kuormittavissa tilanteissa ja elämän haasteissa. Myös erilaiset elämäntapahtumat voivat muuttua haasteeksi, jolloin omat voimavarat joutuvat koetukselle.

Stressinhallintakurssi auttaa arjessa

Stressinhallintakurssi auttaa sekä elämän pienissä että suurissa stressitilanteissa ja tapahtumissa. Merkittävät elämäntapahtumat, kuten läheisen ihmisen kuolema tai sairaus, synnyttävät ihmisessä usein eritasoista stressiä, mutta myös arkipäivän tilanteet saattavat aiheuttaa stressituntemuksia.

Erilaiset ihmiset kokevat stressin eri tavalla – mikä on stressaavaa yhdelle, ei välttämättä ole sitä toiselle. Stressiin reagoiminen on niin ikään yksilöllistä.

Kaikki stressi ei kuitenkaan ole negatiivista, sillä stressi sopivassa määrin ja hallinnan alaisena voi myös parantaa suoritusta ja pitää vireänä. Parhaimmillaan lyhytaikainen stressi voi lisätä tarkkaavaisuutta sekä keskittymis- ja suorituskykyä. Epäterveellinen ja liiallinen stressi sen sijaan on haitallista terveydelle sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla, ja se saattaa pitkittyä jopa vuosien mittaiseksi.

Miksi osallistua stressinhallintakurssille?

Stressinhallintakurssit opettavat, että haitallista stressiä voi kontrolloida itse ja stressinhallintaan on olemassa monia erilaisia keinoja. Jos jokin keino ei toimi sinulla, ei kannata heittää pyyhettä kehään. Eri keinot toimivat toisilla paremmin, ja keinoja on runsaasti. Stressinhallinta on ennen kaikkea uusien taitojen ja käyttäytymistapojen omaksumista.

Ensimmäinen ja tärkein askel stressinhallinnassa on tunnistaa, miten itse reagoi stressiin ja millaisissa tilanteissa stressiä tuntuu syntyvän. On helpompaa välttää stressaavia tilanteita ja valmistautua niihin, kun tuntee omat tapansa reagoida ja tietää omat kipupisteensä.

Miten stressiä voi oppia hallitsemaan?

Stressinhallinta lähtee liikkeelle stressin tunnistamisesta ja tiedostamisesta. Stressin syntymiseen voivat vaikuttaa useat eri tekijät, mutta suurin osa niistä on omasta suhtautumisesta ja vaivannäöstä kiinni. Erilaisia stressinhallinnan keinoja ovat esimerkiksi

 • säännöllisistä elämäntavoista kiinni pitäminen
 • riittävä uni ja lepo
 • stressaavien tilanteiden välttäminen tai niissä olemiseen totuttautuminen
 • kohtuullisten odotusten asettaminen
 • asioista puhuminen läheisten kanssa
 • yksilöllisten rentoutumistapojen löytäminen
 • rakentavan ajattelutavan suosiminen
 • oman ajattelutavan muuttaminen
 • vastoinkäymisten näkeminen oppimiskokemuksina
 • huumorintajun säilyttäminen
 • liikunta ja erityisesti luonnossa liikkuminen

Stressinhallintakurssilta avaimet rentouteen

Sosiaalisella tuella sekä omasta rentoutumisesta ja hyvinvoinnista huolehtimisella pääsee jo pitkälle. Jos kuitenkin koet kaipaavasi ulkopuolisten apua, voi apu löytyä erilaisista stressinhallinnan koulutuksista.

Koulutukset tarjoavat neuvoja esimerkiksi ajan- ja stressinhallintaan sekä oman elämän aikatauluttamiseen. Niissä opiskellaan myös käytännön menetelmiä rentoutumiseen sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla.

Koulutuksilla keskitytään niihin tekijöihin, joihin voi itse vaikuttaa sekä mitataan omia stressin aiheuttajia ja omaa ihanteellista stressitasoa. Stressiä on siis mahdollista hallita ja ennaltaehkäistä, eikä sen kanssa kannata jäädä yksin. Pitkään jatkunut tai usein toistuva stressi voi johtaa uupumukseen, josta on vaikea kampeutua omin avuin ylös. Stressinhallinnassa keskeistä on oppia olemaan itselleen armollinen.

Palaa sivun alkuun Tee stressitesti

Lähteet: Suomen Mielenterveysseura, YTHS, Luontoon.fi

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä