Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 69 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 69 tuloksesta

Hyvinvointikoulutus auttaa löytämään henkisen ja fyysisen tasapainon

Hyvinvointi on kokonaisvaltainen käsite ihmisen henkiselle ja fyysiselle tasapainolle. Se viittaa suomen kielessä sekä yksilölliseen hyvinvointiin että yhteisötason hyvinvointiin. Hyvinvoinnin tekijät jaetaan tyypillisesti kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin sekä koettuun hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Henkistä ja fyysistä hyvinvointia ei voi erottaa toisistaan. Kun toinen paranee, sillä on tyypillisesti positiivinen vaikutus myös toiseen ja päinvastoin.

Hyvinvointi ja sen merkitys riippuu kuitenkin pitkälti ihmisestä itsestään. Yhdelle hyvinvointi tarkoittaa elinympäristön turvallisuutta, riittävää toimeentuloa tai mahdollisuutta koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Toiselle se merkitsee kukoistavia ihmissuhteita ja kolmannelle terveyttä ja fyysistä hyvinvointia.

Hyvinvoinnin koulutukset auttavat sinua löytämään henkisen ja fyysisen tasapainon sekä löytämään positiivista energiaa jokapäiväiseen elämääsi. Miksi et panostaisi omaan hyvinvointiisi ja parantaisi sitä osallistumalla sinua kiinnostavaan koulutukseen?

Keskeisiä hyvinvointikoulutusten sisältöjä

Hyvinvoinnin koulutusten keskeisiä sisältöjä ovat esim.

  • Stressinhallinta
  • Mindfulness eli tietoinen läsnäolo
  • Liikunta ja fyysinen hyvinvointi
  • Ravitsemus ja ravintoneuvonta
  • Henkinen hyvinvointi ja jaksaminen

Fyysinen hyvinvointi auttaa jaksamaan

Liikunta ja urheilu ovat meille välttämätön elämänlanka. Liikunnan avulla ylläpidämme fyysistä ja henkistä hyvinvointiamme ja terveyttämme sekä edistämme toimintakykyämme.

Liikunnan tulisi olla osa arkipäiväämme, mutta nyky-yhteiskunnassa on niin paljon houkutuksia ja helpotuksia - kuten autot, hissit, rullaportaat - että liikkuminen saattaa jäädä vähälle.

Esimerkiksi hissin vaihtaminen portaisiin on hyvä tapa lisää arjen liikuntaa ilman paineita liikunnan harrastamisesta – portaiden nouseminen vastaa teholtaan hölkkää ja parantaa säännöllisesti tehtynä hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä.

Liikunta on tärkeää myös työhyvinvoinnin kannalta

Liikunta edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Terveet ja hyvinvoivat ihmiset ovat myös työkykyisiä ja voivat paremmin. Pitkät sairaslomat ja laskenut työteho näkyy työnantajan kukkarossa, minkä vuoksi työntekijöiden hyvinvoinnin tulisi olla etusijalla myös työpaikoilla.

Työntekijöiden hyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi työpaikkaliikunnalla. Työpaikkaliikunnan avulla ei edistetä vain terveyttä ja työkykyä vaan myös luodaan henkilöstöä arvostavaa ja laadukasta johtamis- ja yrityskulttuuria. Työpaikkaliikunnan tulisikin olla kiinteä osa organisaatioiden arkipäivää eikä muusta toiminnasta irrallinen vapaa-ajan viettomuoto.

Miksi osallistua hyvinvoinnin koulutukseen?

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi hyvän elämän perusedellytyksistä. Hyvinvointia voi edistää monella tavalla. Tärkeitä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat kulttuuri, huumori, liikunta, ravinto, uni sekä riittävä vapaa-aika. Omasta hyvinvoinnista voi huolehtia esimerkiksi opettelemalla mindfulness eli tietoisuustaitoja, rentoutumista tai myötätuntoa ja anteeksiantamista.

Terveyttä kuvaa parhaiten sana hyvinvointi. Terveyshän tarkoittaa käänteisesti psyykkisten ja fyysisten sairauksien poissaoloa eli tasapainoista ja hyvää ruumiin sekä hengen tilaa. Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan terveys on " täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain sairauden puutetta". Satsaus omaan terveyteen on satsaus omaan tulevaisuuteen ja hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin koulutukset keskittyvät mm. ravitsemukseen, henkiseen hyvinvointiin, stressinhallintaan sekä fyysisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Jos et voi henkisesti tai fyysisesti hyvin, kannattaa turvautua asiantuntijoiden apuun ja hyödyntää kouluttajien osaamista.

Henkinen ja fyysinen hyvinvointi heijastuvat myös työelämään, joten sijoitus omaan hyvinvointiisi on samalla sijoitus työhyvinvointiin ja omaan työtehoosi.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Mielenterveysseura, UKK-Instituutti

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä