Top 10 hyvinvoinnin koulutusta

Haluatko kehittää osaamistasi hyvinvointiin liittyen? Tähän top-listaan ​​olemme koonneet koulutus.fin kymmenen suosituinta hyvinvoinnin koulutusta. Lue lisää!

koulutus.fistä löytyy paljon vaihtoehtoja heille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai oppia jotain täysin uutta hyvinvoinnista. Tähän top-listaan ​​olemme koonneet koulutus.fin kymmenen suosituinta hyvinvoinnin koulutusta. Tältä sivulta saat yleiskatsauksen koulutusten sisällöistä, sijainneista, kestosta, hinnoista sekä arvioinneista.

1

Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja - Solution focused art ®

Alfa Partners Academy Oy

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 7 kuukautta

💰   Hinta: 2590 euroa (sis. alv 24 %)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): 5 (perustuu 3 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ratkaisukeskeiset työmenetelmät yhdistyvät kuvalliseen ilmaisuun. Se sijoittuu viitekehykseltään integratiivisiin taideterapiasuuntauksiin. Ratkaisukeskeistä taideterapiaa käytetään yhtenä kuntoutuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn välineenä niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassakin kasvatus-, opetus-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutusaloilla. 

Tavoitteena on ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkemyksen löytäminen, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen ilmaisun vahvistaminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Opinnot antavat valmiuksia ohjata ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä oman aiemman ammattitaidon tukemana niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassa.

Lue lisää


2

Psyykkinen ravintovalmentaja -koulutus

Impulssi

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: videoluennot 28,5 tuntia + muu materiaali

💰   Hinta: 1095 euroa (sis. alv 24 %)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): 4,8 (perustuu 6 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

Ravitsemusmuutos alkaa siitä, että asiakkaasi oma ajattelu ja suhtautuminen syömiseen muuttuu. Jos haluat saada ravintovalmennuksessasi aikaan pysyviä muutoksia, on tämä koulutus sinua varten.

Psyykkinen ravintovalmentaja -koulutuksessa sinulle annetaan lisää työkaluja toimia entistä vaikuttavammin omien asiakkaittesi kanssa. Koulutuksen myötä saat lisää varmuutta omaan ohjaustyöhösi ja vankan ymmärryksen siitä, mitkä kaikki tekijät liittyvät ravitsemus- ja elämäntapamuutokseen ja mikä lähestymistapa on tehokkain, kun tähdätään pitkän ajan pysyviin muutoksiin.

Koulutus perustuu tieteellisesti hyväksi koettuihin metodeihin ja tutkittuun tieteelliseen tietoon. Koulutus on yhdistelmä ravitsemuspsykologiaa, kognitiivista käyttäytymistiedettä, hyväksymis- ja omistautusmisterapiaa sekä vankkaa valmennuskokemuksen mukana tuomaa viisautta sekä maalaisjärkeä. Kaikki tämä tuodaan koulutuksessa esille konkreettisesti ja käytännönläheisesti.

Lue lisää


3

LCAF Certified Coach® -koulutus (35 op) - Holistinen Ratkaisukeskeinen valmentaja

Life Coach Academy

📍    Paikka: Helsinki

⏱️   Kesto: 1 vuosi

💰   Hinta: 4290 euroa (sis. alv 24 %)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): 5 (perustuu 21 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

LCAF Certified Coach® (35op.) –koulutus on kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä kehitetty, vuoden kestävä monimuoto-opiskeluna toteutettava ammatillinen täydennyskoulutus, jossa opiskelija saa kansainvälisesti määriteltyjen coaching-ydintaitojen lisäksi mm. syvällisen tietotaidon ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja elämäntaidoista, kuten mielen- ja tunne-elämän johtamisesta, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidoista, sekä perusopit työhyvinvointivalmentamisesta.

Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyön ammattilaisille tai sellaiseksi aikoville, esimerkiksi HR-, esimies-, hoito- tai kasvatustyössä toimiville sekä työnohjaajille, personal trainereille ja yrittäjille. Ylipäätään koulutus sopii ihmisille, jotka haluavat kehittää itseään sekä oppia ymmärtämään ja ohjaamaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Lue lisää


4

TRE®-stressinpurkuliikkeet – etäoppimisen kesäkurssi

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: opinto-oikeus on voimassa ilmoittautumiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun

💰   Hinta: 65 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

TRE-menetelmä on luonnollinen, nopeasti vaikuttava kehollinen palautumismenetelmä stressin ja jännitysten aiheuttamaan kuormittuneisuuteen. Se perustuu kehon luontaiseen kykyyn palautua ylikuormitustiloista lihasvärinällä ja tärinällä. Palautumisrefleksi aktivoituu harjoituksessa lonkankoukistajista ja hakeutuu harjoittelutoistojen myötä kehon eri kireyksiin. Elimistö purkaa kuormitusta lihaksistosta ja lihaskalvoista sekä palauttaa hermostoa ja aivoja normaalitilaansa.

Kurssin sisältö koostuu TRE-kurssin aineistosta, ohjatuista videoista ja äänitteistä. Pääset harjoittelemaan ajasta ja paikasta riippumatta, mistä päin maailmaa vain, omaa aikatauluasi noudattaen.

Lue lisää


5

Palautumisohjaajakoulutus 10 op 2024-2025

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

📍    Paikka: Lahti

⏱️   Kesto: 5 kuukautta

💰   Hinta: 1580 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Palautuminen tarkoittaa voimavarojen lisääntymistä, väsymyksen tunteen väistymistä ja elpymistä koetusta rasituksesta. Kun ihminen on palautunut, hänen olonsa on hyvä, myönteinen ja kykenevä. Kehollisuus luo tietoisuuttamme. Kehon kuuntelu, havaitseminen ja ymmärtäminen johtaa väistämättä itsensä ymmärtämiseen. Ohjaajakoulutuksesta saat käytännönläheisiä työvälineitä työhyvinvointia edistävään toimintaan.

Koulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisesta keho- ja rentoutusterapiasta, sekä sosiaalisen oppimisen teoriasta. Teoria ja käytäntö pohjautuvat Palautumispiirakka™️:n kuuteen eri sektoriin; uni, ravinto, luonto, keskittyminen-rentoutuminen-rauhoittuminen, kehon ja mielen aktiivinen palautuminen sekä mielen valmennus, joita tarkastellaan koulutuksessa.

Lue lisää


6

Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op)

Turun kesäyliopisto

📍    Paikka: Turku

⏱️   Kesto: noin 6 kuukautta

💰   Hinta: 2250 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): 5 (perustuu 2 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.

Lue lisää


7

Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op

LAB-ammattikorkeakoulu

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 1 vuosi

💰   Hinta: 1500 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Koulutus lisää aivoterveyden edistämisen osaamista ja antaa valmiuksia edistää esimerkiksi omaa, lähipiirin, työyhteisön ja sidosryhmien aivoterveyttä. Koulutuksen loppupuolella tehtävän kehittämistehtävän avulla voi esimerkiksi kehittää konkreettisen tuotoksen oman työn tai yritystoiminnan tueksi.

Koulutuksen jälkeen osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja. Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen läheisensä hoidossa ja ohjaamisessa. Saat valmiuksia hyödyntää aivoterveyden edistämisen menetelmiä, kuten liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja musiikkia toiminnassasi. Osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

Lue lisää


8

LCAF Certified Coach® -koulutus (35 op) verkkokoulutus - Holistinen Ratkaisukeskeinen valmentaja

Life Coach Academy

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 1 vuosi

💰   Hinta: 3790 euroa (sis. alv 24 %)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

LCAF Certified Coach® (35op.) - Holistinen ratkaisukeskeisen valmentajan koulutus on kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä kehitetty, vuoden kestävä monimuoto-opiskeluna toteutettava ammatillinen täydennyskoulutus, jossa opiskelija saa kansainvälisesti määriteltyjen coaching-ydintaitojen lisäksi syvällisen tietotaidon ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja elämäntaidoista, kuten mielen- ja tunne-elämän johtamisesta, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidoista, sekä perusopit työhyvinvointivalmentamisesta.

Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyön ammattilaisille tai sellaiseksi aikoville, esimerkiksi HR-, esimies-, hoito- tai kasvatustyössä toimiville sekä työnohjaajille, personal trainereille ja yrittäjille. Ylipäätään koulutus sopii ihmisille, jotka haluavat kehittää itseään sekä oppia ymmärtämään ja ohjaamaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Lue lisää


9

Mindfulness tunnetaitovalmentaja (25 op)

Turun kesäyliopisto

📍    Paikka: Turku

⏱️   Kesto: 6 kuukautta

💰   Hinta: 1890 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): 5 (perustuu 2 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus (25 op) on kestoltaan puolen vuoden mittainen, intensiivinen ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ammattilaisia, jotka pystyvät monipuolisesti hyödyntämään työssään mindfulness -menetelmää stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutus sisältää käytännönläheisiä menetelmiä läsnäolo- ja tunnetaitojen kehittämiseksi, valmentavan otteen kehittämistä sekä tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja sen soveltamista omaan työhön ja elämään. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään koulutuksessa omaa elämänkokemustaan ja ammatillisuuttaan.

Koulutuksessa opit kannattelemaan muiden tunteita kuin ”käsivarsillasi” oman kokemuksen kautta ja opit havaitsemaan eron itsessäsi omien ja asiakkaan tunteiden välillä. Lisäksi opit ymmärtämään mitä arvoa läsnäolo tuottaa vuorovaikutukseen omassa työympäristössäsi. Oma asenteesi itseäsi, muita ja elämää kohtaan muuttuu joustavammaksi.

Lue lisää


10

Joogaopettajakoulutus 25 op, 2024-2025

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

📍    Paikka: Lahti

⏱️   Kesto: 1 vuosi

💰   Hinta: 2300 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Joogaopettajakoulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti ja antaa ohjaamiseen monenlaisia työkaluja. Koulutuksessa keskitytään asana- ja hengitysharjoitusten erittäin yksityiskohtaiseen tekniseen analyysiin, jonka hallintaa voi soveltaa mihin tahansa suuntaukseen, jossa tehdään asanoita ja hengitysharjoituksia. Koulutuksessa oppii rakentamaan ja ohjaamaan joogaohjelmia, joiden erityinen piirre liittyy harjoituksen hallittuun hidastamiseen. Lisäksi koulutus syventää opiskelijan omaa joogaharjoitusta laajentaen kokemuksellisesti ja käytännönläheisesti osaamista.

Monipuolisen joogaopettajakoulutuksen tavoitteena on antaa tulevalle ohjaajalle laaja-alainen ymmärrys joogasta ja monenlaisia työkaluja joogan ohjaamiseen.

Lue lisää


Etsitkö muita hyvinvoinnin koulutuksia?

Koulutus.fissä voit etsiä vapaasti ja löytää yli 100 hyvinvoinnin koulutusta. Voit suodattaa koulutuksia koulutustyypin, sijainnin ja koulutusalan perusteella löytääksesi etsimäsi!

Etsi koulutuksia

Listaus perustuu koulutus.fissä julkaistujen hyvinvoinnin koulutusten näyttökertojen määrään ajanjaksolla 1.6.2023 - 31.5.2024. Huomaathan, että koulutustiedot voivat päivittyä ajan kuluessa.

Kuvassa koulutus.fi:n sisältötiimi

koulutus.fi:n sisältötiimi

(Näytä lisää)

Mainokset