30 tammi 2019

Täydennyskoulutusta lastentarhanopettajalle

Lastentarhanopettajan täydennyskoulutus, Uraopas

Lastentarhanopettajat työskentelevät useimmiten päiväkodeissa 1-6-vuotiaiden lasten parissa. Työhön kuuluu hoito-, kasvatus- ja opetustehtäviä. Työn keskiössä on lasten kasvun ja kehityksen tukeminen.

Lastentarhanopettajat vastaavat varhaiskasvatussuunnitelman tekemisestä ja toteuttamisesta. Esiopetusta annetaan 6-vuotiaille lapsille. Opetus- ja ohjaustehtävien sekä muiden säännöllisten toimien hoitamisen lisäksi lastentarhanopettajien työhön kuuluu musiikki-, liikunta- ja leikkitoiminnan ohjaamista.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi lastentarhanopettajalle

Lastentarhanopettajan työ saattaa olla kiireistä ja stressaavaa. Työhyvinvoinnista on tärkeää pitää huolta, jotta työkyky säilyy ja töissä pystyy antamaan parhaan mahdollisen panoksen. Ryhmäkokoja ollaan suurennettu ja lastentarhanopettajien työmäärä on kasvanut. Työ on hyvin vastuullista, joten töissä jaksaminen on todella tärkeää.

Työn vaatimukset muuttuvat ja ala kehittyy, joten omasta ammattitaidosta on pidettävä huoli. Uudet työtavat ja -välineet saattavat tuntua hämmentäviltä, mutta osaamista voi onneksi kartuttaa koulutuksissa.

Monikulttuurisuus tulee yhä vahvemmin myös päiväkoteihin, joten on tärkeää osata toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Lastentarhanopettajien on osattava tulla toimeen myös erilaisten vanhempien kanssa, unohtamatta työkavereita. Lastentarhanopettajan työssä keskeisessä osassa on hyvät vuorovaikutustaidot, jotta osaa kertoa lapsen kehityksestä ja toiminnasta vanhemmille.

Lastentarhanopettajat voivat toimia myös päiväkodin johtotehtävissä. Tällöin on syytä kiinnittää huomiota omiin esimiestaitoihin, jotta päiväkoti pyörii mahdollisimman sujuvasti.

Ajattele, haluatko kouluttaa itseäsi

Jos olet lastentarhanopettaja ja harkitset jatkokouluttautumista, sinun on ensin pohdittava millainen koulutus sopisi sinulle. Koulutuksia löytyy pidemmistä tutkinnoista lyhyempiin koulutuksiin ja verkkokursseihin.

Jos et ole varma millainen koulutus voisi sopia juuri sinulle, voit kysyä kollegoiltasi vinkkejä sinua kehittävistä kursseista. Ota myös selvää onko työpaikallasi työpaikkakoulutuspolitiikkaa. Jos työpaikallasi on osaamisen kehittämispolitiikka, sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Tulevaisuuden näkymät

Poliittiset muutokset näkyvät vahvasti lastentarhanopettajien työssä. Ryhmäkokojen suurentaminen tai palkka-asiat heijastuvat väistämättä lastentarhanopettajien jokapäiväiseen työhön. Työllisyyden ennustetaan pysyvän melko samanlaisena kuin se nykyään on. Yhteiskunnan monimuotoisuus tulee luomaan omat haasteensa lastentarhanopettajien työhön tulevaisuudessa.

Lähteet: ammattinetti.fi, LTOL

Viimeksi päivitetty: 30 tammi 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 15.7.2019

Täydennyskoulutusta rakennusinsinöörille

Rakennusinsinööri toimii suunnittelu- ja johtotehtävissä talonrakennushankkeissa. Työnkuva ja titteli vaihtelevat ammatillisen suuntautumisen mukaan. Rakennusinsinöörit työllistyvät insinööritoimistoihin, rakennusliikkeisiin sekä kuntien ja valtion palvelukseen. Rakennusinsinööri tarvitsee rakennustekniikan tuntemusta, suunnittelutaitoja, organisointitaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä johtamist ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.7.2019

Täydennyskoulutusta toimittajalle

Toimittajat kirjoittavat sanomalehtiin, aikakauslehtiin ja verkkolehtiin. Juttujen pohjaksi toimittajat ideoivat, etsivät tietoa ja haastattelevat asiantuntijoita tai muita henkilöitä. Toimittajan työ voi sisältää myös valokuvausta, lehden taittoa ja lehden ulkoasun suunnittelua. Toimittajat työskentelevät lehdistössä, uutistoimistoissa, uusmediassa, radiossa, televisiossa, freelancena tai am ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 3.6.2020

Miten kartoitan tiimini osaamistarpeet?

Koulutustarpeiden arviointi ja osaamisen kartoittaminen on ideaalissa tilanteessa osana yrityksen strategiaa, tavoitteita ja visiota. Osaava henkilöstö on merkittävä osa palvelujen tuloksellisuutta ja vaikuttavaa johtamista. Lue lisää!

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.