Esimiestyö

Osaava esimies on työyhteisön kulmakivi

Esimiehen on uskallettava johtaa, tarttua ongelmiin ja osattava toimia erilaisten ihmisten kanssa. Esimieskoulutuksessa sekä aloittelevat että kokeneet esimiehet saavat tukea ja uusia oppeja johtamiseen. Tutustu esimiestyön koulutuksiin!
Näyttää 1-20 koulutusta 60 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 60 tuloksesta
1
2
3

Esimieskoulutus antaa tukea hyvään johtamiseen

Esimies edustaa työnantajaa ja hänen tärkein tehtävänsä on johtaa työyhteisöä organisaation tavoitteiden suuntaisesti. Organisaatioiden toiminta on ihmisten ja ryhmien välistä toimintaa. Siksi myös hyvä esimiestyö on hyvin pitkälle vuorovaikutustaitojen taitavaa hallintaa. Esimiehen rooli on johtaa vuorovaikutussuhteita oman työorganisaation yksikkönsä sisällä.

Vuorovaikutussuhteiden johtamisen rinnalla esimiehellä on myös velvollisuus toimia ja puuttua työyhteisön asioihin. Esimies huolehtii asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta sekä lain ja sovittujen pelisääntöjen noudattamisesta.

Hyvä esimies on motivoitunut kouluttamaan itseään ja muita

Esimieheksi päätyy yleensä ihminen, joka tuntee luontaista kutsumusta johtamiseen ja tehtävien delegointiin. Luontaisen johtamistaipumuksen lisäksi esimiehen on hallittava esimiestaidot eli iso joukko erilaista tietoa ja taitoja, jotka muuttuvat ja päivittyvät työelämän muutosten vanavedessä.

Esimieskoulutus tai valmennus esimiestyöhön on välttämätöntä esimiehen uran alussa. Esimestaidot karttuvat kerralla rutkasti! Myös kokeneiden johtajien ja pitkään esimiehenä toimineiden keskuudessa esimiestaitojen täydennyskoulutus, uudet opit ja kokemusten jakaminen kollegoiden kesken on koettu erittäin tervetulleeksi.

Esimiehen tulee jatkuvasti päivittää osaamistaan ja pysyä mukana työelämän muutosten aallokossa. Esimieskoulutusta järjestetään pitkin vuotta ympäri Suomen sekä konkareille että vasta esimiehen kenkiin astuville.

Miltei kaikki esimieskoulutusta järjestävät kouluttajat tarjoavat mahdollisuutta räätälöityihin esimiesvalmennuksiin. Räätälöity esimieskoulutus tai esimiesvalmennus suunnitellaan varta vasten koulutettavan henkilön ja tämän organisaation tarpeet huomioiden. Räätälöidyt koulutukset mahdollistavat aitoihin ongelmiin tarttumisen ja niiden ratkaisemisen esimieskoulutuksen puitteissa rautaisten ja puolueettomien asiantuntijoiden johdolla.

Konkreettisia starttipaketteja uusille esimiehille

Esimieskoulutukset uusille esimiehille sisältävät yleensä konkreettisia oppeja uuden työn eväiksi. Uusien esimiesten koulutusten sisältöjä ovat esimerkiksi:

  • roolin muutos asiantuntijasta esimieheksi
  • esimiestaidot / johtamistaidot
  • itsensä johtaminen
  • työlainsäädäntö esimiehen vinkkelistä
  • erilaisuuden hyödyntäminen
  • vuorovaikutustaidot
  • kehityskeskustelujen vetäminen

Kokeneen esimiehen esimiestaidot

Jo pidempään esimiehenä työskennelleille järjestettävä esimieskoulutus keskittyy usein oman johtamistavan jalostamiseen. Tärkeäksi koettu anti kokeneiden esimiesten koulutuksissa on muiden esimiesten vertais- ja sparraustuki.

Pitkään johtotehtävissä toimineet haluavat yleensä parantaa ja päivittää johtamisosaamistaan ja oppia esimerkiksi fasilitointitaitoja. Kokeneiden esimiesten koulutusten kullanarvoisena oppimateriaalina käytetään usein koulutettavien omia kokemuksia oikeasta työelämästä.

Esimieskoulutus tarjoaa vertaistukea ja selkeyttä työnkuvaan

Esimieskoulutukseen osallistuminen on myös aina loistava tilaisuus jakaa kokemuksensa kollegoiden kanssa ja oppia muilta esimiehiltä heidän työtavoistaan. Vertaistuen lisäksi esimiehet ovat todenneet koulutusten selkeyttävän heidän rooliaan esimiehenä: on helpompi palata työpaikalle koulutuksesta virkistyneenä ja valaistuneena, kun tietää missä kulkee omien velvollisuuksien, vastuiden ja oikeuksien raja.

Esimieskoulutus koetaan hyödylliseksi

Aika ajoin Suomessa toteutetaan selvityksiä eri koulutusten vaikuttavuudesta. Näiden tutkimustulosten mukaan esimieskoulutukset ovat erittäin kiiteltyjä ja niiden on koettu selkeyttävän esimiehen roolia ja sitä kautta parantavan työilmapiiriä ja jopa lisäävän työtehoa. Kun esimies tuntee työnsä ja voi hyvin, voivat muutkin työpaikalla hyvin.

Sekä uudet että kokeneet esimiehet tuovat koulutuksista mukanaan uusia ideoita työorganisaation toiminnan parantamiseksi. Liiketoiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että esimieskoulutus maksaa itsensä nopeasti takaisin työtehon ja tuloksen kasvuna.

Organisaation kannattaa siis panostaa avainhenkilön eli esimiehen kouluttamiseen. Esimies jalkauttaa ja levittää uudet oppinsa omaan työyhteisöönsä. Uudet opit omaksuneen työyhteisön työkyky, tehokkuus ja tulos paranevat. Esimies pyrkii aina siihen, että hänen alaisensa onnistuu. Hyvä esimies ymmärtää, että kun alainen onnistuu, on myös hän ja koko työyhteisö onnistunut.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Yritys-Suomi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia