Liiketoiminnan koulutukset – päivitä osaamisesi

Kehitä taitoja monipuolisesti liiketoiminnan eri osa-alueiilla

Liiketoiminnan koulutukset käsittelevät monipuolisesti liiketoiminnan eri osa-alueita niin kansainvälisessä kontekstissa kuin yleisestikin ja antavat uutta osaamista uralla kehittymiseen tai yrityksen kasvattamiseen eri toimialoilla. Kehittämällä omaa liiketoimintaosaamistasi opit esimerkiksi asemoimaan liiketoimintaa paremmin, rakentamaan verkostoja liiketoiminnan tueksi sekä tunnistamaan tuotteen tai palvelun käytön eri prosessit. 

3-day Prep Course for PMP® Certification Exam
IIL Finland Oy
18 tuntia
850 EUR
Useita (2)
Useita (3)
Tämä intensiivinen työpaja tarjoaa sinulle selkeän suunnitelman Project Management Institute’s (PMI ®) Project Management Professional (PMP ®) kokeeseen valmistautumiseen. Työpajan...
Academy GMS – kulttuuritietoisuuden kursseja
GMS International
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Maiden kulttuurin, neuvottelutapojen ja talouden ymmärtäminen voi olla avainasemassa kansainvälisissä tapaamisissa ja neuvotteluissa menestymisessä. GMS Cultural Awareness Workshops® työpajojen ja...
Advanced Project Risk Management
IIL Finland Oy
12 tuntia
850 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Tämän koulutuksen tarkoituksena on luoda perusta riskinhallinnalle ja sen käyttöönotolle omassa organisaatiossasi. Kurssi on yhdenmukaistettu A Guide to the Project Management...
Alustateollisuus ja rajapinnat liiketoiminnassa
Oppia.fi
1 päivä
590 EUR
Helsinki
7.9.2017
Liiketoiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi ja ratkaisut, kuten Business as Service, yleistyvät jatkuvasti. Tällä kurssilla opit tunnistamaan ne keinot, jolla...
Ansaintalogiikat ja taiteen tuotanto hyvinvointityössä
Humanistinen ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus
Lukuvuosi 2016-2017
0 EUR
Useita (3)
Syksyllä 2016
Koulutuksessa taiteen soveltavaa käyttöä tarkastellaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Ydinkysymyksiä ovat palvelutuotteiden ja ansaintalogiikan kehittäminen siten, että taiteen hyvinvointiosaamisesta on mahdollista luoda...
Asiakaslähtöinen tuotteen ja palvelun kehitys, QFD
Quality Knowhow Karjalainen Oy
2 päivää
Useita paikkakuntia
sop. mukaan
QFD on menetelmä, jolla suunnitellaan asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin perustuvia tuotteita ja palveluja. QFD eli “Asiakaslähtöinen tuotteen ja palvelun kehitys” muodostaa konseptin, kuinka...
Asiakaslähtöisen työyhteisön kehittäminen ja johtaminen
Kauppakamarin Koulutus
1 päivä
650 EUR
Helsinki
3.5.2017
Mitä on asiakaskeskeisyys? Asiakaskeskeisyyden myötä työyhteisössä keskitytään asioihin, jotka mahdollistavat tuloksellisen ja edelläkävijämäisen toiminnan. Tässä koulutuksessa kuulet ja oivallat miten...
Asiakkuudet
Bonnier Pro
Verkossa/etänä
Jatkuva aloitus
Nopeasti muuttuvat markkinat ja koveneva kilpailu asiak­kaista asettavat liikkeenjohdon perimmäisen kysymyksen äärelle: Mistä kilpailuetua tulevaisuudessa? Kun tuoteyli­vertaisuus ei riitä ja...
AutoCAD 3D -kurssi
AEL
2 päivää
760 EUR
Helsinki
4.4.2017
Kurssilla opit kolmiulotteisen AutoCAD työskentelyn yleiset periaatteet ja käsitteet. Opit tekemään, käsittelemään ja visualisoimaan AutoCAD ohjelmalla rautalanka , pinta ,...
Business Analysis Fundamentals
IIL Finland Oy
         
(1)
2 päivää
850 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Tämä luokkahuonekoulutus opettaa osanottajille liiketoiminta analyysin prosessin ja sen paikan projektin elinkaaressa ja liiketoiminnallisessa konseptissa. Koulutus sisältää ryhmäkeskusteluja, työpajoja ja tekniikoiden...
CAPM® Edge – Your Guide to Mastering the Certified Associate in Project Management Exam
IIL Finland Oy
0 Omaan tahtiin
450 EUR
Verkossa/etänä
On demand
Suunnitteletko CAPM sertifikaatin hankkimista? Tämän kurssin käytyäsi sinun on mahdollista suorittaa koe CAPM sertifiointia varten. Koulutus on englanninkielinen. Are you are...
Certified Scrum Product Owner (CSPO)
agile42 Finland
2 päivää
1 200 EUR
Useita (2)
Sopimuksen mukaan
Certified Scrum Product Owner (CSPO) kurssilla syvennytään Product Owner rooliin sekä siihen liittyviin työkaluihin ja menetelmiin. Kurssin käytyäsi hallitset tiedot...
Chinese Tourist Welcome! -sertifikaatti
Perho PRO | Perho Liiketalousopisto
2 päivää
450 EUR
Helsinki
Kysy seuraavaa koulutusta
Chinese Tourist Welcome – koulutus ja sertifiointi on tarkoitettu matkailualueille ja yrityksille, jotka haluavat kehittää osaamistaan erityisesti kiinalaisille matkailijoille suunnattujen palvelujen...
EU:n tullilainsäädännön uudistus
YritysAkatemia
3 tuntia
390 EUR
Helsinki
Useita (3)
EU:n uusi tullilainsäädäntö astui voimaan 1.5.2016. Merkittäviä muutoksia tuli kaikkiin tullitoimenpiteisiin kuten esimerkiksi lupahallintoon, tullimenettelyihin, vakuussäännöksiin ja tulliverotukseen. Lisäksi tulli...
Exploring Organisational Changes
Haaga-Helia
         
(4)
2 päivää
800 EUR
Helsinki
The aim of the module is prepare participants for the future challenges of organizational changes and introduce useful approaches and...
GLOBAL MOBILITY -koulutus
IHRM Liaison Marja Tahvanainen
1 päivä
950 EUR
Helsinki
GLOBAL MOBILITY koulutus tarjoaa sinulle pikatien kokonaisuuden hahmottamiseen ja hyviin toimintatapoihin! Koulutuksen läpikäytyään osallistuja hahmottaa erilaiset ulkomaankomennukset / global mobilityn...
Hae uusi ote asiakaspalveluun
Jari Collin, Benmer
1-7 tuntia
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Jari Collin on kokenut ja osaava yritysten ja yhteisöjen kouluttaja ja valmentaja. Collin on työskennellyt Benmer yrityksessä yli 15 vuoden...
Hallitustyö
Bonnier Pro
Verkossa/etänä
Jatkuva aloitus
Hallitustyö elää merkittävässä muutoksessa. Hallitukset ammattimaistuvat ja omistajat vaativat yhä enemmän. Ammattimainen strategiatyö on menestyksekkään hallitustyön edellytys. Osakeyhtiön hallituksen tehtäväkenttä...
HHJ – hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi
Kauppakamarin Koulutus
4 lähipäivää ja ryhmätyö
2 180 EUR
Helsinki
18.5.2017
Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) kurssi soveltuu niin hallitustyöskentelyn aktivoimiseen kuin sen kehittämiseenkin. Kurssista on hyötyä sekä hallitustyötä jo tekeville että sitä...
Hyödynnä hankintalain muutokset – onnistu myynnissä julkiselle sektorille
Kauppakamarin Koulutus
1 päivä
495 EUR
Helsinki
Suomen julkisen sektorin vuosittaiset hankinnat ovat arvoltaan yli 30 miljardia euroa ja ne kasvavat ja laajenevat yhä uusille toimialoille. Uuden...
IBM Operations Analytics Log Analysis 1.3.2 - Differences
Arrow ECS Finland Oy
1 päivä
Useita paikkakuntia
In this course, you learn about key differences between IBM Operations Analytics Log Analysis version 1.3.0 and 1.3.2. This course...
IHRM-AKATEMIA
IHRM Liaison Marja Tahvanainen
1 vuosi
2 600 EUR
Helsinki
Vuoden 2016 alussa
IHRM akatemian keskeisiä rakennusaineita ovat harkiten valitut ja sitoutuneet osallistujat sekä tapaamiset, joissa käydään ohjattuja, oppimiseen ja oivaltamiseen tähtääviä keskusteluita...
IHRM-KLUBI
IHRM Liaison Marja Tahvanainen
Klubin jäsenyys vuosi kerrallaan
Helsinki
IHRM klubi on ulkomaankomennusasioita työssään hoitavien ammattilaisten ryhmä. Sen tarkoituksena on osallistujien ammatillinen kehittyminen sekä kollegiaalinen verkottuminen. Klubista saa tehokkaasti...
IT-sopimukset (IT2015)
Tieturi
2 päivää
1 490 EUR
Useita (2)
14.6.2017
IT sopimukset on ajankohtainen, kattava ja käytännönläheinen tietopaketti IT alan sopimuksista (IT2015) ja niiden tekemiseen liittyvistä käytännön näkökohdista. Koulutuksen tavoite on,...
Jatkuvuus ja turvallisuusjohtaminen
Qualitas Fennica
1 päivä
540 EUR
Helsinki
Koulutuspäivä on osa kolmipäiväistä koulutuskokonaisuutta, mutta voit halutessasi osallistua vain yhteen koulutuspäivään. Koulutus opettaa sinulle riskienhallintaa – se auttaa vähentämään...
Johdon katselmus ja vaikuttavuuden arviointi
VTT Expert Services Oy
1 päivä
590 EUR
Espoo
9.5.2017
​Johtamisjärjestelmissä strateginen suunnittelu ja liiketoiminnan jatkuva arviointi ovat nousseet uudelle tasolle. Riskien tunnistaminen ja suorituskyvyn jatkuva arviointi tuovat uusia tuulia johdon katselmukseeen ja...
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
2 vuotta
Joensuu
Jatkuva haku
Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa kehityt entistä tavoitteellisemmaksi ja menestyneemmäksi oman alueesi johtajaksi. Tutkintoon valmistava koulutus tarjoaa sinulle välineet omien esimiestaitojen...
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnot
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Noin 1,5 vuotta
0 EUR
Helsinki
Keväällä 2017
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutus tarjoaa asiantuntevaa aikuiskoulutusta esimies ja johtotehtävissä työskenteleville ammattilaisille. Voit suorittaa johtamisen tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Johtamisen ja...
Kansainvälinen johtaminen
Palava Training & Consulting
1 päivä
425 EUR
Helsinki
Kuinka saada kansainväliset tiimit toimimaan mahdollisimman tehokkaasti? Kuinka motivoida hyvin erilaisista yrityskulttuureista tulevia alaisia? Johtamistaitoa tarvitaan jokaisessa yrityksessä, mutta kansainvälisissä...
Kansainvälisen arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus
Kauppakamarin Koulutus
3 tuntia
450 EUR
Helsinki
31.5.2017
Kansainväliseen arvonlisäverotukseen liittyy erilaisia kansainvälistä kauppaa koskevia erityiskysymyksiä. Kauppakamarin Koulutuksen järjestämä Kansainvälisen arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus on tiivis, yhden aamupäivän tietopaketti näihin...
Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
YritysAkatemia
1 päivä
550 EUR
Helsinki
26.4.2017
Tässä arvonlisäverotuksen erikoiskoulutuksessa keskitytään yksinomaan kansainvälisten alv kysymysten käsittelyyn. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus päivän tavoitteena on: esitellä kansainvälisen arvonlisäverotuksen perus ja...
Kansainväliset hankintasopimukset
MIF
1 päivä
750 EUR
Helsinki
15.6.2017
Hankinnat muodostavat ison osan yritysten liiketoiminnan kustannuksista. Tunnistatko hankintasopimuksiin ja sopimusneuvotteluihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit? Kansainväliset hankintasopimukset koulutuksessa sinulla on...
Kasvuun johtaminen – koulutus kansainvälisille markkinoille suuntaaville pk-yrityksille
MIF
17 päivää
2 130 EUR
Oulu
28.3.2017
Kasvuun johtaminen koulutuksen tavoite on bisneksen kasvattaminen ja skaalaaminen kansainvälisille markkinoille. Koulutusohjelmaan sisältyy 14 koulutuspäivää ja 3 yrityskohtaista konsultointipäivää Koulutus...
Kehitä yritystäsi
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
3 kuukautta
275 EUR
Orivesi
Tässä koulutuksessa keräät itsellesi laajan työkalupakin yrityksesi liiketoiminnan ja oman liiketoimintaosaamisesi vahvistamiseksi. Koulutuksessa tutustutaan kokonaisvaltaisesti yrityksen pyörittämisen teemoihin lähtien yrityksen...
Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus (3pv)
Qualitas Fennica
3 päivää
1 400 EUR
Helsinki
Kolmipäiväinen koulutuskokonaisuus opettaa sinulle riskienhallintaa – se auttaa vähentämään yrityksen toimintaan liittyviä riskejä ja niistä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia. On...
Kommunikoiva johtaminen monikulttuurisessa organisaatiossa
GMS International
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Nykyään useimmat yritykset työskentelevät kansainvälisesti ja/tai monien kulttuurien kesken. Eroja saattaa nousta esiin etnisyydestä, sukupuolesta, kulttuurista, uskonnosta, iästä ja ammatista...
Koulutusohjelma viennin ja tuonnin tehtävissä toimiville
Amiedu
13 kk
Helsinki
ilmoitetaan myöhemmin
...
Leadership Evolution in the Era of Innovation
Johtamistaidon opisto
1 päivä
590 EUR
Helsinki
The traditional role of strategy is dead! In 3–5 years your competitive landscape is going to be changed by digital...
Liikematkan turvakurssi
Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy
         
(15)
sopimuksen mukaan
98 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Liikematkan turvakurssi perehdyttää, miten valmistaudutaan turvalliselle työmatkalle. Kurssilla opit konkreettisia toimintaohjeita, kuten millaisia kohdetietoja ennen matkaa kannattaa kerätä ja millaisia vakuutuksia...
Liikematkapalvelujen hankinta ja toimittajasuhteet
Kauppakamarin Koulutus
1 päivä
630 EUR
Helsinki
Tehosta liikematkapalvelujen hankintaprosessia ja toimittajasuhteiden hoitoa. Tilaisuudessa kuulet, miten liikematkustukseen liittyvien palveluiden ostoprosessi etenee sujuvasti hankinnan suunnittelusta ja valmistelusta toimittajakartoitukseen,...
Liikematkustuksen riskienhallinta ja vastuullisuus
Kauppakamarin Koulutus
1 päivä
630 EUR
Helsinki
9.5.2017
Liikematkustukseen liittyy monenlaisia riskejä, joista kaikkia ei valitettavasti osaa ajatellakaan ennen kuin se osuu omalle kohdalle. Koulutuksessa tarkastellaan näitä erilaisia...
Liiketalouden perustutkinto - Merkonomi
Edupoli
0 EUR
Helsinki
20.9.2017
Koulutuksen hyödyt Digi/some painotteisessa merkonomin koulutuksessa opit ymmärtämään paremmin sosiaalisen median sekä sähköisten työkalujen käyttöä: asiakaspalvelussa, myynnissä, markkinoinnissa ja toimistotehtävissä...
Liiketalouden perustutkinto - Merkonomi
Edupoli
0 EUR
Vantaa
16.5.2017
Koulutuksen hyödyt Merkonomin "kansainvälisen kaupan tukipalvelujen" osatutkinnossa opit ymmärtämään kansainvälisen kaupankäynnin perusteet. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii kansainvälistä kauppaa harjoittavan yrityksen...
Liiketalouden perustutkinto - Merkonomi
Edupoli
0 EUR
Vantaa
16.5.2017
Koulutuksen hyödyt Koulutuksessa suoritetaan Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin kaikille pakollinen Asiakaspalvelun tutkinnonosa. Tämä osio antaa liiketoiminnan perustiedot, hyvät yhteistyö ja kommunikaatiotaidot,...
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
0,5 – 2 vuotta
58 EUR
Vantaa
Jatkuva haku
Tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia kaupan ja hallinnon ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. Koulutuksessa erikoistut joko asiakaspalvelun ja myynnin tai talous ja...
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
Suomen Yrittäjäopisto
Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Verkossa/etänä
Jatkuva haku
Haluatko kehittää itseäsi ja ammattitaitoasi ja saada siitä virallisen, työelämän arvostaman tutkintotodistuksen? Suomen Yrittäjäopistolla voit opiskella liiketalouden perustutkintoon valmistavan koulutuksen osalta...
Liiketoiminnan suunnittelu 3 op
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Oman aikataulun mukaisesti
45 EUR
Verkossa/etänä
Liiketoiminnan suunnittelu 3 op Tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan yrityksen ja yritystoiminnan suunnittelukohteista ja osaa laatia perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman....
Liiketoimintamahdollisuuden arviointi
Prodman Oy
1 päivä
850 EUR
Helsinki
Sopimuksen mukaan!
Tuntuuko seuraavat ongelmat tutulta liiketoiminnassanne? Ideasta tuotteeseen prosessi on liian raskas ja sykli aivan liian pitkä Hyvät ideat eivät pääse...
Liiketoimintaprosessien kehittäminen
Tieturi
2 päivää
1 390 EUR
Helsinki
5.6.2017
Koulutuksen käytyäsi ymmärrät prosessien kehittämisen osana strategialähtöistä liiketoiminnan kokonaiskehittämistä ja ymmärrät yritysarkkitehtuurin roolin liiketoimintaprosessien kehittämisessä. Koulutuksessa käydään läpi prosessien hallinnan...
Liiketoimintaprosessien mittaaminen
Tieturi
1 päivä
720 EUR
Helsinki
12.5.2017
Koulutuksen käytyäsi ymmärrät liiketoimintaprosessien mittaamisen osana strategialähtöistä liiketoiminnan kokonaiskehittämistä ja osaat perustiedot mittaamisen teoriasta ja soveltamisesta käytäntöön. Koulutus sisältää havainnollisia...
 • = Haastattelu
 • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 122 tulosta
Näytä kaikki (72) koulutukset

Liiketoiminnan koulutuksista uusia näkökulmia yrittäjyyteen ja vauhtia johtajan tai asiantuntijan uralle

Liiketoiminnalla tarkoitetaan ammattimaista kaupallista tai teollista toimintaa, jolla pyritään ansaitsemaan rahaa ja/tai ylläpidetään jotain toimintaa. Liiketoiminnan koulutukset tarjoavat niin yrittäjille, johtajille kuin toimihenkilöille ja asiantuntijoillekin mahdollisuuden kehittää liiketoimintaosaamistaan eri aloilla. Koulutukset käsittelevät monipuolisesti liiketoiminnan eri osa-alueita ja antavat uutta osaamista uralla kehittymiseen tai yrityksen kasvattamiseen eri toimialoilla.

Liiketoiminnan koulutuksissa opitaan tekemään asiakaslähtöistä ja tuottavaa liiketoimintaa

Kehittämällä omaa liiketoimintaosaamistasi opit esimerkiksi asemoimaan liiketoimintaa paremmin, rakentamaan verkostoja liiketoiminnan tueksi sekä tunnistamaan tuotteen tai palvelun käytön prosessit. Liiketoimintaosaamista on kyky saada ideat, sekä tutkimus- ja kehitystyö osaksi innovaatio- ja osaamisketjua, asiakkaiden tarpeet täyttäviksi kaupallisiksi palveluiksi sekä tuotteiksi. Eli toisin sanoen harjoittaa asiakaslähtöistä ja pitkällä aikavälillä tuottavaa liiketoimintaa.

Monialaista koulutusta ajankohtaisiin aiheisiin

Liiketoiminnan perinteiset osa-alueet ovat:

 • rahoitus
 • johtaminen
 • markkinointi
 • laskentatoimi
 • kansantalous ja
 • yritysjuridiikka

 

Uudempina osa-alueina mukaan ovat tulleet myös:

 • verkottuminen
 • kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja
 • kaupallistaminen

Nykyään menestyksekkään yritystoiminnan edellytyksenä ovat kuitenkin myös verkosto- ja kumppanuusosaaminen sekä yritysten ja yhteisöiden yhteiskunnallisen vastuun hallinta sekä muut eettiset kysymykset.

Rahoituksen kokonaisvaltainen hallinta vaatii kokonaisuuden hahmottamista

Rahoitus on liiketoiminnan yksi oleellisista osa-alueista ja käsittelee yritysten investointi-, rahoitus- ja osingonjakopäätöksiä, sekä korkojen tasoja ja ominaisuuksia. Rahoituksen ammattilaiselle on tärkeää ymmärtää myös rahoituksen välitykseen erikoistuneiden yhteisöjen rooli taloudessa. Rahoituksen koulutukset sopivat tyypillisesti esimerkiksi rahoituspäällikkönä, analyytikkona tai meklarina toimiville henkilöille sekä muille rahoitusalan ammattilaisille.

Liiketoiminnan johtaminen vaatii taitoa johtaa ihmisiä

Liiketoiminnan johtamiseen liittyvässä koulutuksessa painotetaan nykyään tietoja sekä taitoja, jotka parantavat henkilöstövoimavarojen onnistunutta kehittämistä ja käyttöä. Koulutuksen pohjana on näkemys ihmisestä liiketoiminnan perustana ja voimavarana. Tämän vuoksi koulutuksessa pyritään kehittämään vuorovaikutustaitoja, tiimien johtamista ja sitoutumista sekä yrittäjähenkisyyden luomista organisaatioon. Johtamisen koulutukset sopivat tyypillisesti esimerkiksi henkilöstöpäälliköille, kehitysjohtajille, projektipäälliköille sekä muille johtotehtävissä työskenteleville.

Vastaa kansainvälistymisen haasteisiin kehittämällä osaamistasi

Globalisaatio on johtanut siihen, että yritykset toimivat nykyään yhä useammin kansanvälisissä olosuhteissa. Kansainvälinen ympäristö vaatii liiketoiminnan osaajalta erilaisia taitoja, kuten globaalien liiketoimintaympäristöjen tuntemusta, vieraiden kielten osaamista ja erilaisten kulttuurien tuntemista. Kansainvälisen liiketoiminnan osaajan tulee tuntea myös kansainvälisen liiketoiminnan haasteet sekä hallita kansainväliset strategiat ja operaatiot. Kansainvälisen liiketoiminnan koulutus pureutuu usein ajankohtaisiin kysymyksiin jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Kansainvälisen liiketoiminnan koulutukset sopivat esimerkiksi vientipäälliköille, aluejohtajille, tuotepäälliköille ja yrittäjille.

Pidä laskentatoimen taitojasi yllä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä

Laskentatoimen koulutus käsittelee liiketaloudellista mittaamista, kommunikointia ja sen johtamista. Laskentatoimen pääalueita ovat johdon ja rahoituksen laskentatoimi, yritysrahoituksen alueet, tilintarkastus, verotus ja tilinpäätös. Koulutukset käsittelevät liiketalouden aiheita ajankohtaisesti ja ottavat kantaa mm. uusiin lakimuutoksiin. Laskentatoimen koulutukset sopivat esimerkiksi laskentaekonomeille ja -tradenomeille, talouspäälliköille, controllereille, tilintarkastajille sekä muille taloushallinnon ammattilaisille.

Opi asiakaslähtöinen ajattelu markkinoinnin koulutuksissa

Markkinoinnin koulutukset keskittyvät liiketoiminnalle keskeiseen asiakaslähtöiseen ajatteluun. Koulutukset antavat osallistujille valmiuksia toimia markkinoinnin johtotehtävissä eri toimialoilla, niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Markkinoinnin koulutukset sopivat esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin tehtävissä toimiville henkilöille, tuotepäällikkö sekä yrittäjille.

Uutta puhtia yrittäjyyteen liiketoiminnan koulutuksista

Yrittäjyyteen keskittyvät koulutukset perehdyttävät pienten ja keskisuurten yritysten strategiseen johtamiseen, kasvattamiseen ja hallintaan. Koulutuksesta voi saada ideoita esimerkiksi yritysten perustamiseen, ideoiden kaupallistamiseen ja lanseeraukseen. Yrittäjyyden koulutukset sopivat hyvin esimerkiksi konsulteille, yrittäjille, toimitusjohtajille ja projektijohtajille.

Koulutus.fi:stä löytyy monipuolisia liiketoiminnan koulutuksia muun muassa näihin osa. Löydä sinun osaamiseesi sopiva kurssi, vertaile eri kouluttajien vaihtoehtoja sekä ota yhteyttä kouluttajaan ja ponkaise urasi uuteen nousuun! 

Siirry liiketoiminnan kurssilistaan