Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, oppisopimus

Amiedu
Yhteenveto
jatkuva haku
suomi
   
Helsinki
Oppisopimuskoulutus
Amiedu

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, oppisopimus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, oppisopimus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on avoin kaikille perusopetuksen oppimäärän suorittaneille henkilöille, jotka haluavat suorittaa lähihoitajan ammatillisen perustutkinnon.

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna sosiaali- ja terveysalan työpaikka, jossa oppisopimuskoulutus on mahdollista suorittaa.

Kokemus alan työtehtävistä katsotaan eduksi. Opiskelijoilta saatetaan edellytetään rikosrekisteriotetta,  kts. SORA-lainsäädäntö

Lisätietoja

Reetta Eskola
vastuukouluttaja, oppisopimuskoordinaattori
puhelin 050 4473 316
reetta.eskola(at)amiedu.fi

Heli Leino-Holmsten
kouluttaja, tiiminvetäjä
puhelin 050 4168 210
heli.leino-holmsten(at)amiedu.fi

Koulutuksen sisältö

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan 1.8.2018.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 Yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvat seuraavat osa-alueet:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Ammatilliset tutkinnon osat

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

Tutkinnon osan opinnoissa perehdytään ihmisen kasvuun ja kehitykseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä osallisuuden edistämiseen elämänkaaren eri vaiheissa.Työssä tapahtuva oppiminen voidaan toteuttaa esim. päiväkodissa.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Tutkinnon osan opinnoissa perehdytään mm. elimistön rakenteeseen ja toimintaan, ihmisen toimintakykyyn, yleisimpiin sairauksiin ja lääkehoitoon. Työssä tapahtuva oppiminen voidaan toteuttaa esim. sairaalassa, vanhusten asumisyksikössä, kotihoidossa.

Osaamisalaopinnot 75 osp

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sisältyy osaamisalaopinnot. Tutkinnon suorittaja voi valita osaamisalan oman kiinnostuksensa ja oppisopimustyöpaikan sopivuuden perusteella. Amiedussa on mahdollista suorittaa yksi alla mainituista osaamisaloista:

  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Vammaistyön osaamisala
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Valinnainen tutkinnon osa 15 osp

Tutkinnon suorittaja voi valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tai muista soveltuvista ammatillisista tutkinnoista. 

Opinnot henkilökohtaistetaan.

Koulutuksen toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan joko yhtenä päivänä viikossa päiväopiskeluna klo 9-15 tai iltaopiskeluna kahtena päivänä viikossa klo 17-20. Lähiopetusta ei järjestetä heinäkuussa eikä joulun ja loppiaisen välillä.

 Työssä tapahtuva oppiminen voi sisältää vuoro-, viikonloppu- ja yötyötä. Mahdollisuus osallistua kansainväliseen Erasmus -vaihtoon.

 Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisiin lähihoitajan työtehtäviin.Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380
Helsinki

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen riippuen aikaisemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta.

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Opiskelijat kustantavat oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin itse.

Sopimuksen mukaan Amiedu maksaa työnantajalle koulutuskorvausta oppisopimuksen ajalta. Oppisopimusopiskelijalla on oikeus opintososiaaliseen etuun lähiopintopäivien osalta, mikäli opintopäivien osallistumisen ajalta ei makseta hänelle palkkaa.

Amiedu Facebookissa

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa? Täytä lomake ja Amiedu vastaa kysymyksiisi. Ilmoittautua voit kurssin kotisivuilta, linkki yhteenvedossa.

Amiedu

Amiedu – ammatillinen aikuiskouluttaja ja työyhteisöjen kehittäjä

Erotu joukosta – osaajille on aina kysyntää

Tyytyväiset asiakkaat ovat tehneet Amiedusta Suomen johtavan ammatillisen aikuiskouluttajan ja työyhteisöjen kehittäjän, jolla on vahva koulutuksellinen osaaminen ja työelämän tuntemus. Amiedun palvelut auttavat yrityksiä ja yhteisöjä saavuttamaan muutostavoitteensa hallitusti. Toiminnassamme etsitään vastauksia erityisesti kaupan, hyvinvointi-, teknologiateollisuus- sekä kiinteistö- ja rakennusalan...


Lue lisää kouluttajasta Amiedu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Amiedu

Valimotie 8 / Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
koulutushaku.amiedu.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(3,4)
Perustuu 5 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Haluatko lisätietoa? Täytä lomake ja Amiedu vastaa kysymyksiisi. Ilmoittautua voit kurssin kotisivuilta, linkki yhteenvedossa.