Näyttää 1-20 koulutusta 23 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 23 tuloksesta
1
2

Kuntoutuksella edistetään yksilön toimintakykyä, hyvinvointia ja työllisyyttä

Kuntoutus koostuu tukemisesta, sitoutumisesta ja yhteistyöstä. Kuntoutuksella parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan ihmisen itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä arkielämässä että elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteena on myös edistää yksilön osallistumismahdollisuuksia, opiskelukykyä ja työllistymistä.

Lisäksi kuntoutus on yhteiskunnallinen järjestelmä, jonka tavoitteena on vaikuttaa koko väestön toimintakykyyn, työkykyyn ja sosiaaliseen selviytymiseen. Erilaisia kuntoutusmuotoja ja -toimijoita on monia.

Mitä kuntoutusohjaaja tekee?

Kuntoutusohjaaja työskentelee pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön yhteyshenkilönä kuntoutuksen ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä. Kuntoutusohjaaja ohjaa, neuvoo ja tukee potilasta ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaajan työssä edellytetään vuorovaikutustaitoja, pitkäjännitteisyyttä, yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Missä kuntoutusohjaaja työskentelee?

Kuntoutusohjaaja työskentelee esimerkiksi yliopisto- ja keskussairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa ja erilaisissa projekteissa tai järjestöjen palveluksessa.

Missä kuntoutusohjaajaksi voi opiskella?

Kuntoutusohjaajaksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa suorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Kuntoutusohjaajan opinnot

Kuntoutusohjaajan koulutuksen alussa opintojen painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa sekä työelämävalmiuksissa. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna korostuvat kuntoutuksen ohjauksen omat opinnot.

Kolmannes kuntoutusohjaajan opinnoista on ammattitaitoa edistävää työharjoittelua. Sen voi suorittaa oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, kuntien terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, Kansaneläkelaitoksessa, vakuutusyhtiöissä, työhallinnossa, järjestöissä tai yrityksissä. 

Kuntoutuksen YAMK-tutkinto

Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat syventää ja laajentaa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaamistaan moniammatillisessa ryhmässä. Hakijoilta vaaditaan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kolmen vuoden työkokemus.

Suoritettuaan kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija hallitsee kuntoutuksen yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina ja asiakkaan osallistumista tukevana kokonaisuutena. Hän myös edistää tutkimuksellista ja innovatiivista kuntoutuksen kehittämisen toimintakulttuuria sekä ennakoi ja arvioi kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutuksen kehittämistarpeita. Valmistunut osaa rakentaa toimivia yhteistyöverkostoja ja rajapinnoille rakentuvaa kuntoutustoimintaa ja hän kykenee toimimaan johtajana kuntoutuksen kehittämisessä, organisaatioissa ja osaamisen vahvistamisessa.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä muun muassa:

  • Hanke- tai projektipäällikkönä
  • Kuntoutussuunnittelijana
  • Kuntoutuskoordinaattorina
  • Kuntoutuksen erityisasiantuntijana
  • Kehittämispäällikkönä

Palaa sivun alkuun

Lähteet: kuntoutussäätiö.fi, opintopolku.fi, stm.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia