Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-13 koulutusta 13 tuloksesta
Näyttää 1-13 koulutusta 13 tuloksesta
 

Kuntoutuksella edistetään yksilön toimintakykyä, hyvinvointia ja työllisyyttä

Kuntoutus koostuu tukemisesta, sitoutumisesta ja yhteistyöstä. Kuntoutuksella parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä arkielämässä että elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteena on myös edistää yksilön osallistumismahdollisuuksia, opiskelukykyä ja työllistymistä.

Lisäksi kuntoutus on yhteiskunnallinen järjestelmä, jonka tavoitteena on vaikuttaa koko väestön toimintakykyyn, työkykyyn ja sosiaaliseen selviytymiseen. Erilaisia kuntoutusmuotoja ja -toimijoita on monia.

Kuntoutusohjaajan koulutus ja työ

Kuntoutusohjaaja työskentelee pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön yhteyshenkilönä kuntoutuksen ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä. Kuntoutusohjaaja ohjaa, neuvoo ja tukee potilasta ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja työskentelee esimerkiksi yliopisto- ja keskussairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa ja erilaisissa projekteissa tai järjestöjen palveluksessa. Kuntoutusohjaajan työssä edellytetään vuorovaikutustaitoja, pitkäjännitteisyyttä, yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Kuntoutusohjaajaksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa suorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Kuntoutusohjaajan koulutuksen alussa opintojen painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa sekä työelämävalmiuksissa. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna korostuvat kuntoutuksen ohjauksen omat opinnot.

Kolmannes kuntoutusohjaajan opinnoista on ammattitaitoa edistävää työharjoittelua. Sen voi suorittaa oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, kuntien terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, Kansaneläkelaitoksessa, vakuutusyhtiöissä, työhallinnossa, järjestöissä tai yrityksissä. 

Kuntoutuksen YAMK-tutkinto

Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat syventää ja laajentaa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaamistaan moniammatillisessa ryhmässä. Hakijoilta vaaditaan soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kolmen vuoden työkokemus.

Suoritettuaan kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija hallitsee kuntoutuksen yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina ja asiakkaan osallistumista tukevana kokonaisuutena. Hän myös edistää tutkimuksellista ja innovatiivista kuntoutuksen kehittämisen toimintakulttuuria sekä ennakoi ja arvioi kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutuksen kehittämistarpeita. Valmistunut osaa rakentaa toimivia yhteistyöverkostoja ja rajapinnoille rakentuvaa kuntoutustoimintaa ja hän kykenee toimimaan johtajana kuntoutuksen kehittämisessä, organisaatioissa ja osaamisen vahvistamisessa

Palaa sivun alkuun


Lähteet: Ammattinetti, Kuntoutussäätiö

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä