Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op

Etelä-Karjalan kesäyliopisto, paikassa Lappeenranta
Kesto
2,5 vuotta
Hinta
7 450 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 7 450 EUR)
Seuraava toteutus
29 elokuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.4.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
2,5 vuotta
Hinta
7 450 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 7 450 EUR)
Seuraava toteutus
29 elokuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.4.2024
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op

kaksi naista

Voimavarakeskisestä työnohjaajakoulutuksesta opiskelija oppii valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutuksessa opiskelija oppii asiakkaita arvostavia voimavarakeskeisiä lähestymistapoja, jotka tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. 

Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää 2,5 vuotta. Koulutus rakentuu 36 lähiopetuspäivästä, vertaisryhmätyöskentelystä, etäopiskelusta sekä työnohjausharjoittelusta. Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n (Story) asettamat kriteerit työnohjaajakoulutukselle, mikä mahdollistaa osallistumisen työnohjaajapalvelujen kilpailutuksiin. Koulutuksen käynyt voi hakea Storyn jäsenyyttä ja liittyä Dialogiset työnohjaajat – verkostoon.

Ydinsisällöt ja oppimistavoitteet

1. Voimavarakeskeisen työnohjauksen yleistaidot

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
- hahmottaa voimavarakeskeisen työnohjauksen filosofiset juuret ja perusperiaatteet
- kuvata voimavarakeskeisen työnohjauksen erityisluonteen osana suomalaista työnohjauskenttää
- selittää työnohjauksen suhteen muihin ohjausmuotoihin
- soveltaa voimavarakeskeisiä viitekehyksiä työnohjauksessa tarkoituksenmukaisesti eri käyttökonteksteissa
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa työnohjaajana
- kehittää omaa ammattitaitoaan

2. Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä sosiaalisen konstruktionismin keskeiset filosofiset periaatteet
- ilmaista työnohjauksen perustehtävän, luonteen ja merkityksen osana työn kokonaisuutta
- rakentaa yhdessä asiakkaiden kanssa turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyökontekstin sekä ylläpitää sitä koko työskentelyprosessin ajan
- keskustella asiakkaiden kanssa siten, että heidän ”toimijuuden tuntonsa” vahvistuu
- yhdessä asiakkaiden kanssa luoda tavoitteita työnohjaukselle
- yhdessä asiakaan kanssa arvioida asetettujen tavoitteiden toteutumista yhteistyöprosessissa

3. Dialogisuus
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä dialogisuuden keskeiset käsitteet ja periaatteet
- kuunnella asiakasta
- osoittaa myötätuntoa asiakkaiden kertomaa kohtaan siten, että asiakkaat kokevat keskustelun helpottavana ja uusia näkökulmia luovana
- tarkastella ja muovata omaa tapaansa olla ja keskustella siten, että asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi ja itsensä hyväksytyiksi
- kuunnella itseään ja hyödyntää omaa sisäistä dialogiaan asiakkaita hyödyttävällä tavalla
- rakentaa keskustelua moniääniseksi siten, että osallistujat hyötyvät kuulemistaan erilaisista näkökulmista

4. Reflektiivisyys
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata reflektiivisyyden perusidean ja erilaiset käytännön toimintatavat
- ohjata keskustelua siten, että ohjattavat tarkastelevat kriittisesti omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja löytävät niille vaihtoehtoja
- reflektoida omia arvojaan, uskomuksiaan ja toimintatapojaan

5. Narratiivisuus
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä narratiivisuuden keskeiset käsitteet
- ohjata työnohjauskeskustelua siten, että asiakkaat löytävät vaihtoehtoisia tarinoita suhteestaan työhön, työyhteisöön ja organisaatioon

6. Ratkaisukeskeisyys
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata ratkaisukeskeisyyden keskeiset periaatteet
- käyttää ratkaisukeskeisiä kysymyksiä ja menetelmiä osana voimavarakeskeistä kokonaisviitekehystä

7. Työnohjaajan identiteetti ja etiikka
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa oman erityislaatuisuutensa työnohjaajana
- jäsentää oman kasvuhistoriansa, elämänkokemuksensa ja työkokemuksensa mahdollista merkitystä omaan tapaansa olla ja toimia työnohjaajana
- selittää etikan ja eettisyyden aseman ja merkityksen osana työnohjausta
- tunnistaa omaan toimintaansa liittyviä eettisiä kysymyksiä
- reflektoida eettisiä näkökulmia omassa toiminnassaan
- kykenee toimimaan eettisesti korkeatasoisesti myös haastavissa tilanteissa
- auttaa asiakkaita tunnistamaan eettisiä pulmia omassa työelämässään
- auttaa asiakkaita reflektoimaan työelämän eettisiä pulmia

Suoritustapa 

Lähiopetus (24 op)
Lähiopetus sisältää 36 päivää (18 x 2 pv)  workshop-tyyppistä teorian opiskelua, työnohjausharjoittelun työnohjausta sekä oman työnohjaajaidentiteetin tutkimista.

Vertaisryhmätyöskentely (6 op)
Työskentelyn määrä on 80 oppituntia (16 oppituntia/lukukausi), jotka sisältävät luetun teorian reflektointia ja vertaisryhmäohjausta.

Ohjattu etäopiskelu (30 op)
Ohjattu etäopiskelu koostuu voimavarakeskeiseen työnohjaukseen liittyvät kirjallisuuden itsenäisestä lukemisesta, työnohjausharjoittelusta (80 oppituntia) sekä opinnäytetyön laatimisesta. 

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

29 elokuuta, 2024

  • Lähiopetus
  • Lappeenranta
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 29.4.2024

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville sekä työnohjauksesta ja prosessikonsultoinnista kiinnostuneille. Koulutus edellyttää ammatillista koulutusta ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai sitä lähellä olevasta prosessista.

Aikataulu


Koulutus alkaa 29.-30.8.2024 ja muut vuoden 2024 lähiopetuspäivät pidetään 24.-25.9., 31.10.-1.11. ja 3.-4.12.2024. Vuoden 2025 koulutuspäivät vahvistetaan syksyn 2024 aikana.

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan Lappeenrannassa, lukuun ottamatta erillisseminaaria.

Koulutuksen valintahaastattelu pidetään 17.5.2024 Lappeenrannassa.

Kouluttaja

Tiina Ahonen, sosionomi, perhe- ja pariterapiakouluttaja, koulutuksen johtaja


Lassi Pruuki, TT, dosentti, perhe- ja pariterapiakouluttaja


Nana Harmonen, sosionomi (amk), perhe- ja pariterapeutti.

Kustannukset

7450 €


Osallistumismaksu jakaantuu viiteen 1490 € suuruiseen lukukausimaksuerään, joka laskutetaan lukukausien alussa. Hintaan sisältyvät lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjaus-harjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Opiskelija, joka tulee valituksi opintoihin ja ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan, sitoutuu maksamaan koko opintomaksun, mikäli hän keskeyttää opintonsa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Yliopistonkatu 36
53850 LAPPEENRANTA

ETELÄ-KARJALAN KESÄYLIOPISTO – OPPIMISEN ILOA YMPÄRI VUODEN

Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta, työelämälähtöisiä koulutuksia opetus- ja varhaiskasvatusalalla sekä sosiaali-, terveys-, hallinnon ja työelämän aloilla. Tule vahvistamaan ammatillista osaamistasi, hakemaan vauhtia ura- ja palkkakehitykseen tai pohjustamaan ammatinvaihtoa. Haluathan tarjota myös omalla alueellasi laadukasta korkeakoulutusta ja alueen elinkeinoelämälle työkaluja...

Lue lisää kouluttajasta Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu