Prosessikoulutus selventää prosessin vaiheet

Prosessit selviksi prosessikoulutuksen avulla

Prosessikoulutus perehdyttää osallistujansa prosessiajattelun periaatteisiin sekä prosessimaisiin toimintatapoihin ja prosessien kehittämiseen. Prosessikoulutuksen myötä tutuiksi tulevat niin prosesseihin liittyvät käsitteet, vaiheet, haasteet kuin mahdollisuudetkin. Koulutuksen kuluessa tutustutaan myös prosessien suorituskykyyn liittyviin mittareihin ja arviointimenetelmiin.

Black Belt -koulutus, ohjaus ja sertifiointi
Jaatinen B.V.
12 päivää
4 750 EUR
Espoo
Useita (2)
Tämä Black Belt koulutus kattaa laajasti Lean Six Sigma menetelmiä ja valmentaa sinut Black Belt sertifikaattiin. On suositeltavaa, että vedät omaa projektia...
Design of Experiments - Tutkimussuunnittelu
Quality Knowhow Karjalainen Oy
4 päivää
1 850 EUR
Useita (2)
7.3.2017
Design of Experiment on tilastomenetelmä, joka on pohjana sekä Six Sigmalle että Taguchi menetelmille. Yli 90 % kaikista laadun ja tuottavuuden...
DFSS Black Belt -koulutus, ohjaus ja sertifiointi
Jaatinen B.V.
12 päivää
5 400 EUR
Espoo
Sopimuksen mukaan
Design for Six Sigma (DFSS) koulutus pohjautuu DFSS suunnittelumetodiikkaan, joka auttaa uusien prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. DFSS soveltuu tilanteisiin,...
Green Belt to Black Belt -koulutus, ohjaus ja sertifiointi
Jaatinen B.V.
5 päivää
3 550 EUR
Espoo
Useita (2)
Tämä koulutus soveltuu niille, jotka ovat jo kokeneita Lean Six Sigma Green Belt osaajia ja joilla on tarve kehittää taitojaan sovellettaviksi vaativampiin...
Hyvin suunniteltu – puoliksi valmistettu
Johtamistaidon opisto
1 päivä
630 EUR
Useita (2)
30.3.2017
Hyvin suunniteltu – puoliksi valmistettu (Design for Manufacturing/Assembly) koulutus käy laajasti läpi valmistettavuuden huomioimista ja tuotantokustannusten arviointia tuotesuunnittelussa, pääpaino Design...
Kansainvälinen hitsausinsinööri IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikko IWT -koulutus
AEL
18 verkko-opiskelupäivää, 32 lähiopetuspäivää
5 900 EUR
Helsinki
22.5.2017
Hyödyt ja sisältö International Welding Engineer IWE and International Welding Technologist IWT Our IWE/IWT education is carried out as multi...
Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus niille, joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa
AEL
35 päivää
4 590 EUR
Helsinki
Koulutus alkaa 11.9.2017. Koulutus sisältää 8 lähiviikkoa. Lähiviikot ovat vuonna 2017 viikot 37, 42, 47, 50 ja vuonna 2018 viikot 4, 6, 11 ja 16. Koulutuspaikka on Helniki, ja Onlinena Oulu ja Turku. Osa harjoituksista n 2,5 viikkoa on Helsingissä.
Kouluttaudu kansainväliseksi tarkastusten koordinoijaksi (IWI C). Tarkastuksen koordinoija vastaa alihankinnan laadusta, tarkastustoiminnasta (DT ja NDT) ja niiden tilaamisesta ja dokumentoinnista....
Kokoonpanoprosessin suunnittelu
Johtamistaidon opisto
2 päivää
1 180 EUR
Vantaa
22.3.2017
Kokoonpanoprosessin suunnittelu koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisesti tuotteen kokoonpanoprosessin suunnittelun eri vaiheisiin. Koulutuksen avulla pystyt suunnittelemaan uuden tuotteen kokoonpanoprosessin ja saat tietoa...
Lean Six Sigman perusteet, Yellow Belt
Jaatinen B.V.
         
(9)
1 päivä
650 EUR
Espoo
Useita (2)
Mikäli olet kiinnostunut Lean Six Sigman käyttöönotosta yrityksessäsi, pääset tutustumaan Lean Six Sigmaan päivän kestävässä Yellow Belt koulutuksessa. Koulutuksessa Lean...
Liiketoimintamahdollisuuksia kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta
Laatukeskus Excellence Finland
2 päivää
1 290 EUR
Espoo
21.9.2017
Kiertotalous ja globaalit megatrendit tuovat mittavia liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Tässä koulutuksessa opit kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden keskeisimmät periaatteet ja...
Mittausepävarmuus pituudenmittauksessa – arviointi ja laskenta
AEL
2 päivää
940 EUR
Helsinki
16.11.2017
Koulutuksessa tutustut mittausepävarmuuden käsitteeseen ja opit soveltamaan sitä käytännön mittauksin. Oppimisen tueksi saat käyttöösi kaikki tähän saakka AEL:ssä kehitetyt epävarmuus...
MTM2-valmennus, täydennyskoulutus työmenetelmien kehittämiseen
Johtamistaidon opisto
5 päivää
2 250 EUR
Helsinki
3.4.2017
MTM2 on yksi liikeaikajärjestelmiin kuuluvista menetelmäkuvaus ja ajanmääritystekniikoista. MTM2 tekniikkaa hyödynnetään myös työpaikkoja, välineitä ja koneita suunniteltaessa. Tule Johtamistaidon opiston...
Palvelujen digitalisointi ja prosessit – ajan hengessä
Qualitas Fennica
1 päivä
540 EUR
Useita (2)
Palvelut elävät murroksen renessanssia. Palvelut kasvavat, kun teollisuus ja ohjelmistotuotanto siirtyvät tuotteista palveluihin. Nyt on oivallettu, että palvelusuoritteet voidaan myös...
Palveluprosessin suunnittelu ja toteuttaminen
Rastor Oy
Helsinki
29.9.2017
Ymmärrätkö mitkä asiat vaikuttavat palvelutuotannon tehokkuuteen? Osaatko arvioida oman vastuualueesi palvelutuotannon kriittiset pisteet? Palveluprosessin suunnittelu ja toteuttaminen koulutuspäivällä opit määrittelemään...
Parempia tuloksia prosessijohtamisella
Laatukeskus Excellence Finland
2 päivää
1 220 EUR
Espoo
1.6.2017
Kohti parempaa asiakastyytyväisyyttä ja tehokkaampaa toimintaa Kaksipäiväinen syventävä valmennus toimintajärjestelmän uudistajille, prosessien kehittäjille, prosessinomistajille ja henkilöille, jotka vastaavat organisaation kyvykkyyksien...
PPS ohjausryhmä ja tilaajan prosessi
Tieto
         
(3)
1 päivä
620 EUR
Helsinki
PPS ohjausryhmä ja tilaajan prosessi kurssilla käydään läpi projektin ohjausryhmätyöskentelyyn ja tilaajan prosessiin liittyvät osaamisalueet ja niissä tarvittavat taidot. Tämä käytännönläheinen...
PPS portfolion hallinta ja johtaminen
Tieto
         
(2)
1 päivä
650 EUR
Helsinki
Portfolionhallinnan avulla voit tehostaa aloitteiden ja resurssien priorisointia ja sitä kautta kasvattaa toiminnasta saatavia hyötyjä. Portfolionhallinnalla varmistat myös, että hyödyt...
Prosessien ja palvelujen kehittäminen – ajan hengessä
IMS Business Solutions Oy
1,5 tuntia
0 EUR
Verkossa/etänä
IMS Business Solutionsin maksuttomassa webinaarissa opit hallitsemaan prosessityön perusteet sekä opit tunnistamaan ja kuvaamaan prosesseja ja palveluita. Prosessit ja palvelut...
Prosessien johtaminen, opintotarjotin 1 pvä
Edupoli
yksi päivä.
157 EUR
Helsinki
9.5.2017
Mikä on: prosessi ydinprosessi tukiprosessi prosessikartta...
Prosessikoulu – prosessityön ABC: tunnista, kuvaa ja kehitä prosesseja
Qualitas Fennica
2 päivää
920 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Prosessityö vaatii sellaista osaamista ja valmiuksia, joiden avulla työ edistyy ja prosessien kehittämisellä saavutetaan tavoiteltuja tuloksia sekä vaikuttavuutta. Prosessit ovat avainasemassa...
Riskit hallintaan - Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA)
Talentiimi Oy
1 päivä
390 EUR
Useita (4)
16.3.2017
Talentiimin FMEA koulutuksessa saat perustiedot riskienhallinnasta, FMEA menetelmän soveltamisesta sekä sen merkityksestä riskien pienentämisessä ja eliminoinnissa. Uudistuvat ISO9001 ja ISO14001...
Tehosta toimintaa CAF-mallilla
Laatukeskus Excellence Finland
1 päivä
0 EUR
Espoo
Useita (2)
Tule tapaamaan CAF mallin asiantuntijoita ja verkottumaan kehittäjien kanssa. Tutustutaan yhdessä käytännön läheisesti CAF malliin, joka on julkisen sektorin organisaatioille,...
Tuote- ja prosessiauditoinnit
Amiedu
sopimuksen mukaan
Helsinki
sopimuksen mukaan
Prosessien suunnittelu, johtaminen ja parantaminen. Asiakastarpeen mukainen prosessien kehittäminen ja tavoitteen asetanta. Prosessien nykytilan arviointi pohjustaen yrityksen tavoitetilan saavuttamiseen tarvittavia...
Työntutkimus- ja mittaustutkinto
Johtamistaidon opisto
12 päivää
5 150 EUR
Helsinki
Tiedätkö, paljonko aikaa työpaikalla kuluu erilaisiin työvaiheisiin ja prosesseihin? Entä tiedätkö, mitä eri vaiheissa tapahtuu? Voitaisiinko jotain tehdä toisin? Usein...
UUTUUS! Asiakaskokemus strategiasta käytäntöön
Laatukeskus Excellence Finland
1 päivä
790 EUR
Espoo
5.5.2017
Yhä useamman yrityksen strategiassa on keskeisenä osa alueena asiakaskeskeisyyden ja asiakaskokemusten kehittäminen sekä kilpailukyvyn parantaminen asiakkaita ymmärtäen. Kuitenkin monessa yrityksessä...
UUTUUS! Lean Champion -koulutus
Laatukeskus Excellence Finland
1 päivä
790 EUR
Espoo
29.3.2017
Lean Champion koulutus valmentaa organisaation johtajia ? kaikilla tasoilla ? ymmärtämään Lean ideaalitilat ja tien kohti ideaalitiloja käyttämällä hyväksi Lean...
Valmistuskustannusten ja riskien hallinta tuotekehitysprojektissa
Johtamistaidon opisto
2 päivää
1 180 EUR
Vantaa
Valmistuskustannusten ja riskien hallinta tuotekehitysprojektissa koulutus toteutetaan aihepiiriin johdattavilla alustuksilla sekä koulutustehtaassa toteutettavalla pilottituotteen tuotekehitys ja tuotantoonvientiharjoituksella. Teoriaosuudessa tutustutaan menetelmiin,...
Virtautetun kokoonpanon työtapojen ja -menetelmien kehittäminen
AEL
2 päivää
940 EUR
Helsinki
6.6.2017
Työmenetelmien vakioinneilla saadaan pienennettyä työvaiheiden aikavaihteluita sekä parannettua laaduntuottokykyä. Työmenetelmien suunnittelussa huomioidaan työympäristön toimivuus ja sellaiset työtavat ja liikkeet, joilla...
Virtautetun tuotannon tasapainotus ja tahtiajan mitoitus
AEL
2 päivää
940 EUR
Helsinki
25.4.2017
AEL:n valmennuksessa keskitytään Leanin eri toimintamalleihin, joilla on tarkoitus havainnoida layoutin, henkilömäärän, eräkoon, varastoinnin, kanbanin käyttöönoton, tuotannon tasapainottamisen, tahtiajan, laadun...
Näyttää 1-29 yhteensä 29 tulosta
 

Prosessikoulutus perehdyttää prosessien kehittämiseen ja tekostamiseen

Prosessikoulutus on suunnattu erityisesti johto- tai esimiestehtävissä työskenteleville sekä prosessien kehittämisestä vastaaville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää prosessien kehittämiseen liittyviä keskeisiä periaatteita ja tarjota työkaluja osallistujien omien oraganisaatioiden ja työyhteisöjen prosessimaisen toiminnan optimaalista kehitystä ja tehostamista silmällä pitäen.

Prosessikoulutuksen kuluessa perehdytään lisäksi prosessien suorituskykyä arvioivien mittareiden kehittämiseen ja asianmukaiseen käyttöön.

Prosessikoulutus selventää prosessiajattelun vaiheet

Kattava ja monipuolinen prosessikoulutus sivuaa muun muassa seuraavia osa-alueita:

  • Prosessin määritelmä
  • Prosessimaisen toimintatavan elementit ja prosessien menettelytavat
  • Prosessien kehittämiseen liittyvät merkitykset ja tavoitteet
  • Prosessien kehittämisen vaiheet
  • Prosessien kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet
  • Prosessien ja osaprosessien tunnistaminen
  • Prosessityypit: Ydin-, tuki- ja johtamisprosessit
  • Prosessikartan käyttö organisaationjohtamisessa
  • Prosessikaavio ja prosessien eteneminen
  • Sisäinen auditointi prosessien onnistumisen arvioinnissa.

Prosessikoulutuksen myötä osallistuja oppii hahmottamaan prosessin vaiheet sekä ymmärtämään analyysin avulla tehokkaan prosessin tavoitteet ja edellytykset. Opintokokonaisuuden aikana perehdytään lisäksi prosessien mittausmenetelmiin ja erilaisten elementtien ja haasteiden tunnistamiseen.  

Tavoitteena strategisesti optimaalinen prosessi

Prosessioulutuksen tavoitteena on tuoda esiin strategisesti optimaalisen prosessin luominen ja läpivienti. Prosessikoulutuksen myötä osallistuja osaa soveltaa omaksumaansa tietoa oman organisaationsa prosessien suunnittelussa, kehityksessä ja toteuttamisessa, ja mikä tärkeintä, toteutettujen tai meneillään olevien prosessien arvioinnissa ja mittauksessa. Prosessikoulutuksen kuluessa pohditaan johtamis- ja tukiprosessien merkitystä ydinprosessien toimivuutta silmällä pitäen.