Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Aluepro Oy

Ajankohtaista koulutusta alueiden kilpailukyvyn tueksi

Aluekoulutus® – Boreal Seminars tarjoaa täydennyskoulutusta erityisesti kuntien, kuntayhtymien, yritysten sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten eri henkilöstöryhmille. Koulutustilaisuudet käsittelevät mm. kirjanpito- ja verolainsäädäntöä, arvonlisäverotusta, henkilöstöhallintoa ja asiakaspalvelua. Koulutukset syntyvät kentän tarpeista, joihin reagoidaan nopeasti.

Asiantuntevat kouluttajat ja asianmukainen koulutusmateriaali

Aluekoulutuksen koulutusten onnistumisen takaavat asiansa osaavat kouluttajat korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista, valtionhallinnosta ja johtavista tilintarkastus- ja konsulttitoimistoista. Kouluttajat laativat jokaista koulutusta varten tiivistelmän luento-osuudestaan.

Aluekoulutus on osa Aluepro Oy:tä, joka toimii koulutuksen ohella myös tutkimuksen (Suomen Aluetutkimus® – Finnish Regional Research) ja kehittämistyön aloilla (Aluekehitys®).

Näytä kaikki koulutukset

Koulutukset

Henkilökohtainen kehitys
Ajanhallinta Kesto Hinta Paikka Alkaa
Tuloksellinen ajankäyttö – vähemmän stressiä, enemmän tuloksia 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (3)
Henkilöstöhallinto / HR
Työsopimukset
Yleistyöajan määräykset ja Titania käyttö suunnitelun välineenä 1 päivä 320 EUR + alv 24 % Useita (3)
IT / Tietoliikenne
ICT - Ammattilaiset
Arkistoinnin perusteet 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (2) 10.12.2019
Tiedonhallinnan perusteet ja arkistointi 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (2)
Tietosuojavastaavan jatkokoulutus 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (2)
Johtaminen
Hyvä hallintotapa ja eettinen toiminta kunnissa 1 päivä 220 EUR + alv 24 % Seinäjoki
Miten kunnanhallitus ja konserninjohto voivat tuloksellisesti järjestää sisäisen valvonnan? 1 päivä 220 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (2)
Rohkea ja luotettava esimies 1,5 päivää 380 EUR + alv 24 % Vuokatti
Esimieskoulutus
KVTES Yleistyöaika ja jaksotyöaika palvelujen tuottamisen välineenä 6 tuntia 220 EUR + alv 24 % Useita (3) Kysy seuraavaa koulutusta
Valmentava vuorovaikutus - esimiehen tärkein työkalu 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (3) Useita (3)
Vuosiloma esimiehille – KVTES:n vuosilomamääräysten soveltaminen 1 päivä 220 EUR + alv 24 % Useita paikkakuntia Kysy seuraavaa koulutusta
Juridiikka / Laki
Kunnan toiminnan tuloksellinen järjestäminen ja arvioinnin kehittäminen 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (3)
Oppilashuoltolaki, pykälä pykälältä 3,5 tuntia 180 EUR + alv 24 % Useita paikkakuntia Kysy seuraavaa koulutusta
Sosiaalisen median hyviä käytäntöjä ja juridiikkaa opetustoimessa 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Oulu
Uusi varhaiskasvatuslaki 1 päivä 200 EUR + alv 24 % Useita (7)
Uutta kunnallisoikeutta kuntapäättäjille ja viranhaltijoille 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita paikkakuntia Kysy seuraavaa koulutusta
Julkisoikeus
Liukastumis- ja ajoneuvovahinkoihin liittyvä kunnan korvausvastuu 4,5 tuntia 200 EUR + alv 24 % Useita (3)
Potilaan omaisen oikeudet – henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Tampere
Ulkoistaminen ja yhtiöittäminen kuntapalvelujen toteutuksessa – haasteet ja mahdollisuudet 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (3)
Yksityistielaki-kunnan näkökulmasta 4,5 tuntia 200 EUR + alv 24 % Useita (4)
Sopimusoikeus
Hulevesipäivä 0,5 päivää 200 EUR + alv 24 % Tampere 18.2.2020
Katselmusten pitäminen rakennushankkeissa 1 päivä 200 EUR + alv 24 % Useita (4)
KVTES paikallinen sopiminen – paikallinen mahdollisuus 6 tuntia 220 EUR + alv 24 % Useita (2) Kysy seuraavaa koulutusta
Rakennusvalvonnan vahingonkorvausvastuu 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Seinäjoki
Uusi kuntalaki ja verkkotiedottaminen sekä Uusi kuntalaki, verkkotiedottaminen ja tietosuoja 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (3) Kysy seuraavaa koulutusta
Uusi tiedonhallintalaki 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (2)
Työoikeus
Sairauspoissaolot – Esimiehen juridinen näkökulma 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (4) Kysy seuraavaa koulutusta
Työaikalain kokonaisuudistus 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Kuopio
Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (2)
Työoikeuden erityiskysymykset 1 päivä 230 EUR + alv 24 % Useita (3)
Uudistuva yleistyöaika 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (3)
Yleistyöaika ja Titania 1 päivä 280 EUR + alv 24 % Useita (3)
Kasvatus / Ohjaus
Opetus / Pedagogiikka
Päivähoidon lakipäivä 4 tuntia 240 EUR + alv 24 % Useita (4)
Vaativat ja tunteita herättävät vanhemmat 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Tampere
Laatu
Prosessit
Prosessijohtaminen sote-sektorilla 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (3)
Liiketoiminta
Yhtiöjärjestys kuntaomisteisissa yhtiöissä 1 päivä 270 EUR + alv 24 % Useita (4) Useita (4)
Hankinta / Ostotoimi
Hankinnat pienessä kunnassa 7 tuntia 270 EUR + alv 24 % Useita (4) Useita (4)
Julkisten hankintojen ja sopimusoikeuden koulutuspäivä 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (4)
Tarjouspyynnön laatiminen kunnan rakennushankkeissa 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Tampere
Yhteiskuntavastuu / Ympäristövastuu
Hallintopakkokeinot ympäristönsuojelussa- ja jäteasioissa 7 tuntia 270 EUR + alv 24 % Useita (4) Useita (4)
Markkinointi / Viestintä
Viestintä / Tiedotus
Tehoa ja taitoa taloustietojen viestintään 7,5 tuntia 250 EUR + alv 24 % Turku 30.1.2020
Rakentaminen / Kiinteistö
Isännöitsijä- ja kiinteistöpalvelujen hankinnat ja sopimukset 7 tuntia 280 EUR + alv 24 % Useita (3) Useita (3)
Kunnossapito
Kunnan vastuu kiinteistön omistajana 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (4) Useita (4)
Rakentaminen
Rakennusrasitteet 1 päivä 270 EUR + alv 24 % Seinäjoki 17.3.2020
Rakennusvalvonnan hallintopakkopäivä 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (5)
Sihteeri / Assistentti
Sihteerin lakipäivä 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Oulu
Tuloksellinen ja tavoitteellinen sihteerityö 1 päivä 270 EUR + alv 24 % Useita (2) Useita (2)
Sosiaali- ja terveysala
Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet 1 päivä 220 EUR + alv 24 % Useita (2)
Potilaan ja asiakkaan hyvä hoito − esimiehen juridiset keinot laadun varmistamiseksi 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Tampere
Potilaan oikeudet ja hoitohenkilökunnan velvollisuudet 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Tampere
Potilas/asiakas, omainen ja henkilöstö -juridinen näkökulma 7 tuntia 270 EUR + alv 24 % Useita (4) Useita (4)
SOTE-ajankohtaispäivä, julkisrahoitteinen palvelumuoto 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Kuopio
Vaativat ja tunteita herättävät omaiset ja läheiset 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Turku 11.12.2019
Talous / Rahoitus
Taloushallinto
Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä kuntasektorille 4,5 tuntia 200 EUR + alv 24 % Useita (5)
Ennakkoperintäpäivä 5,5 tuntia 220 EUR + alv 24 % Useita (2)
Kunnan-ja kuntayhtymän tilinpäätöspäivä 1 päivä Useita (3) Useita (3)
Kuntien verorahoitus- ja valtionosuuspäivä 5,5 tuntia 250 EUR + alv 24 % Useita (3) Useita (2)
Taloussuunnittelupäivä 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Iisalmi
Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 1 päivä 250 EUR + alv 24 % Useita (3)

Näytä kaikki

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää kouluttajasta Aluekoulutus? Täytä yhteystietosi, niin kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot

Aluekoulutus

Aluepro Oy
Rutakontie 28
74300 Sonkäjärvi

 Näytä puhelinnumero
www.aluepro.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 5 arviointiin

tampereen kaupunki
(5)
Hyvin rakennettu. asiaa paljon , hyviä esimerkkejä. Olisi tehnyt mieli miettiä vielä monia asioita yhdessä.
Kari Kallio, Asikkalan kunta
(5)
Kurssilla syntyi hyvää keskustelua käytännön pohjalta, jota kouluttaja alussa toivoi.
Koulutukseen osallistunut
(5)
Erittäin onnistustunut päivä, osallistava ja erittäin hyvä kouluttaja, hyvä aineisto. Parasta koulutuskessa, kun sai keskustella samaa työtä tekevien kanssa.
Arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(5,0)
Perustuu 5 arviointiin