Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Näyttää 1-20 koulutusta 41 tuloksesta
  • = Tarjonnassa myös kesällä
Näyttää 1-20 koulutusta 41 tuloksesta

SQL-koulutus tai -kurssi mahdollistaa toimivan tietokannan

SQL-koulutus ja tietokannat 

SQL-koulutus on kiinnostava aihe it-alan ammattilaisille, koska tietokantoja ja niihin olennaisesti liittyvää SQL (Structured Query Language) -kyselykieltä tarvitaan nykyisin yhä useampien sovellusten ja verkkopalveluiden taustalla. Samalla kun käsiteltävät tietomäärät ovat koko ajan kasvaneet, palveluilta vaaditaan entistä lyhyempiä vasteaikoja, ajantasaisempaa tietoa ja luotettavampaa toimivuutta.

Merkittäväksi tekijäksi näiden vaatimusten toteutumisessa muodostuu tällöin se, että taustalla toimiva tietokanta on oikein suunniteltu, toteutettu, optimoitu ja ylläpidetty. Tämän vuoksi tietokantojen parissa toimivilla henkilöillä, kuten tietokantojen suunnittelijoilla, järjestelmävastaavilla ja tietokantapalvelinten ylläpitäjillä tulee löytyä tarvittava ammattitaito ja koulutus.  

SQL-kurssi ja tietokantaosaamisen merkitys IT-alalla 

SQL-kurssi on hyvä käydä, vaikka oikein laadittu tietokantakaan ei yksinään takaa sovelluksen tai verkkopalvelun toimivuutta. Mikäli tietokantakysely – nykyisin yleensä SQL-kielellä toteutettu tiedonhaku kannasta – on huonosti suunniteltu tai yhteys sovelluksen ja tietokannan välillä on muutoin väärin toteutettu, se saattaa aiheuttaa palvelussa huomattavia hidasteluita ja muita ongelmia. Siksi yhä useammalta sovellussuunnittelijalta ja -kehittäjältä odotetaan ohjelmointitaitojensa lisäksi riittävää tietokantakoulutusta ja SQL-osaamista, etenkin verkkopalveluihin liittyvissä toimenkuvissa. Myös kaikenlaisessa tiedonlouhinnassa, eli tietojen analysoinnissa tietomassoista, ja esimerkiksi Business Intelligence -järjestelmissä on usein hyötyä tietokantatuntemuksesta. 

Tiivistettynä tietokantaosaamisen merkitys työelämässä kasvaa jatkuvasti, ja aiheeseen liittyvästä koulutuksesta on nykyisin hyötyä useissa eri toimenkuvissa ja tehtävissä IT-alalla. 

Tietokannan hallintajärjestelmät – Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL

Tietokantoja ja niiden sisältämää tietoa hallinnoidaan pääasiassa tietokannan hallintajärjestelmällä, TKHJ:llä (engl. Database Management System, DBMS.)

Kaikilla tietokannan hallintajärjestelmillä voidaan ainakin luoda tietokantoja ja lisätä, poistaa ja hakea tietoja. Lisäksi eri järjestelmissä voi olla esimerkiksi omia kehittyneitä hallinta-, varmuuskopiointi- ja optimointioperaatioita tietokannan suorituskyvyn parantamiseksi. Tietokannan hallintajärjestelmät eivät monessa tapauksessa ole keskenään suoraan yhteensopivia. Yhteistoiminta ja tietojen siirto on kuitenkin yleensä mahdollista järjestelmien välillä, koska lähes kaikki nykyisin tarjolla olevat järjestelmät käyttävät hyväkseen relaatiotietokantoja ja SQL-kieltä. 

Suosituimpia tietokannan hallintajärjestelmiä kaupalliselta puolelta ovat Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase ja IBM:n DB2, avoimeen lähdekoodiin perustuvista mm. MySQL ja PostgreSQL. Monella näistä järjestelmistä on takanaan pitkä, jopa vuosikymmenten kehitystyö, ja ne ovat teknisesti luotettavia niille suunnitelluissa käyttötarkoituksissa. Tietokannan hallintajärjestelmien monimutkaisuus vaihtelee käyttökohteen mukaan, mutta useimmat niistä vaativat ainakin ylläpitohenkilöstöltä opiskelua ja sopivaa koulutusta. Tämän takia jokin SQL-koulutus tai SQL-kurssi on hyvä käydä, jotta oppii hallitsemaan nämä ohjelmat.

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä