🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Näyttää 1-20 koulutusta 23 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 23 tuloksesta
1
2

SQL-koulutus mahdollistaa toimivan tietokannan

SQL-kurssi on kiinnostava IT-alan ammattilaisille, koska tietokantoja ja niihin olennaisesti liittyvää SQL (Structured Query Language) -kyselykieltä tarvitaan nykyisin yhä useampien sovellusten ja verkkopalveluiden taustalla. Samalla kun käsiteltävät tietomäärät ovat koko ajan kasvaneet, palveluilta vaaditaan entistä lyhyempiä vasteaikoja, ajantasaisempaa tietoa ja luotettavampaa toimivuutta.

Merkittäväksi tekijäksi näiden vaatimusten toteutumisessa muodostuu tällöin se, että taustalla toimiva tietokanta on oikein suunniteltu, toteutettu, optimoitu ja ylläpidetty. Tämän vuoksi tietokantojen parissa toimivilla henkilöillä, kuten tietokantojen suunnittelijoilla, järjestelmävastaavilla ja tietokantapalvelinten ylläpitäjillä tulee löytyä tarvittava ammattitaito ja koulutus.

Opi SQL:n perusteet

Peruskurssille kannattaa lähteä, jos haluaa ymmärtää paremmin tietokantojen rakenteita ja hallita SQL-kyselyiden teko tietokantoihin. Harjoitukset ovat yleensä tärkeä osa SQL-kursseja.

Peruskursseilla käsitellään yleensä tietokantojen perusteet, SQL-kyselyn perusrakenne, tietokantojen luomista, tietojen muokkaamista ja kyselyiden optimointia. Koulutusten rakenne ja aihevalikoima on aina kouluttajakohtaista.

MIten SQL-jatkokurssi eroaa peruskurssista?

Myös jatkokurssilla käytännön harjoittelu on yleensä keskeisessä osassa. Jatkokoulutus syventää osaamistasi tietokannoista ja kyselyjen teosta. Funktiot, herättimet, alikyselyt ja proseduurit saattavat kuulua jatkokurssin agendaan. Edistyneempiin taitoihin kuuluu myös SQL-kyselyiden teko useampaan kuin yhteen tauluun.

SQL advanced -koulutus tehostaa työskentelyä

SQL advanced -kurssi on syventävä koulutus nille, joilla SQL:n perusteet ovat hyvin hallussa. SQL advanced -koulutus käy läpi SQL:n uusimpia toimintoja, jotka nopeuttavat ja tehostavat monia työvaiheita.

SQL Advanced -kurssilla käydään läpi muun muassa erilaiset liitokset ja akselityypit. Koulutuksessa käydään myös läpi tauluvertailut, päivitykset taulusta toiseen, monipuoliset alikyselyt, iän laskeminen, tuplarivien käsittely, tietojen latausharjoitukset, profilointikäskyt ja uusimmat analyyttiset funktiot.

SQL-kurssit ja tietokantaosaamisen merkitys IT-alalla 

SQL-kurssit antavat arvokasta osaamista. Vaikka oikein laadittu tietokantakaan ei yksinään takaa sovelluksen tai verkkopalvelun toimivuutta. Mikäli tietokantakysely – nykyisin yleensä SQL-kielellä toteutettu tiedonhaku kannasta – on huonosti suunniteltu tai yhteys sovelluksen ja tietokannan välillä on muutoin väärin toteutettu, se saattaa aiheuttaa palvelussa huomattavia hidasteluita ja muita ongelmia. Siksi yhä useammalta sovelluskehityksen ammattilaiselta odotetaan ohjelmointitaitojensa lisäksi riittävää tietokantakoulutusta ja SQL-osaamista, etenkin verkkopalveluihin liittyvissä toimenkuvissa. Myös kaikenlaisessa tiedonlouhinnassa ja esimerkiksi Business Intelligence -järjestelmissä on usein hyötyä tietokantatuntemuksesta. 

Tiivistettynä tietokantaosaamisen merkitys työelämässä kasvaa jatkuvasti, ja aiheeseen liittyvästä koulutuksesta on nykyisin hyötyä useissa eri toimenkuvissa ja tehtävissä IT-alalla. 

Tietokannan hallintajärjestelmät – Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL

Tietokantoja ja niiden sisältämää tietoa hallinnoidaan pääasiassa tietokannan hallintajärjestelmällä, TKHJ:llä (engl. Database Management System, DBMS.)

Kaikilla tietokannan hallintajärjestelmillä voidaan ainakin luoda tietokantoja ja lisätä, poistaa ja hakea tietoja. Lisäksi eri järjestelmissä voi olla esimerkiksi omia kehittyneitä hallinta-, varmuuskopiointi- ja optimointioperaatioita tietokannan suorituskyvyn parantamiseksi. Tietokannan hallintajärjestelmät eivät monessa tapauksessa ole keskenään suoraan yhteensopivia. Yhteistoiminta ja tietojen siirto on kuitenkin yleensä mahdollista järjestelmien välillä, koska lähes kaikki nykyisin tarjolla olevat järjestelmät käyttävät hyväkseen relaatiotietokantoja ja SQL-kieltä. 

Suosituimpia tietokannan hallintajärjestelmiä kaupalliselta puolelta ovat Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase ja IBM:n DB2, avoimeen lähdekoodiin perustuvista mm. MySQL ja PostgreSQL. Monella näistä järjestelmistä on takanaan pitkä, jopa vuosikymmenten kehitystyö, ja ne ovat teknisesti luotettavia niille suunnitelluissa käyttötarkoituksissa. Tietokannan hallintajärjestelmien monimutkaisuus vaihtelee käyttökohteen mukaan, mutta useimmat niistä vaativat ainakin ylläpitohenkilöstöltä opiskelua ja sopivaa koulutusta. Tämän takia jokin SQL-koulutus tai SQL-kurssi on hyvä käydä, jotta oppii hallitsemaan nämä ohjelmat.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Ari Hovi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia
Hakuehdotuksia
SQL