Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Miten työpaikallasi opitaan uutta? Vastaa kyselyyn ja voita leffaliput ➡

Näyttää 81-100 koulutusta 255 tuloksesta
Näyttää 81-100 koulutusta 255 tuloksesta

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Ilman henkilöstöä ei ole tulosta. Jokainen johtaja on lähtökohtaisesti vastuussa organisaationsa henkilöstön hyvinvoinnista. Organisaation koon kasvaessa tarvitaan kuitenkin yleensä työntekijöitä, jotka ovat vastuussa henkilöstöhallinnollisista toimista, kuten rekrytoinnista, perehdytyksestä ja työhyvinvoinnista. HR-koulutukset sopivatkin paitsi henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, myös esimiehille ja johtajille.

HR-asiantuntijoilla on parissakin mielessä vastuu osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä. HR-tiimin vastuulla voi olla koko henkilöstön osaamisen kehittäminen. Samalla pitäisi muistaa pitää huolta myös omasta osaamisesta ja henkilöstöhallinnon osaamisesta yleisesti organisaatiossa. Osaava ja kouluttautunut HR-asiantuntija pystyy antamaan parhaansa organisaation tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

Mitä on HR?

HR tulee englanninkielisistä sanoista Human Resources ja sillä tarkoitetaan ihmisresursseja eli henkilöstöä. HR-työn ytimessä on se, kuinka yritykset ja organisaatiot toimivat operatiivisesti ja strategisesti henkilöstön huomioiden. Jokaisen organisaation tehokkuus on nimittäin riippuvainen yksittäisten työntekijöiden suorituskyvystä. Henkilöstön suorituskyky on puolestaan vahvasti yhteydessä siihen, kuinka hyvin työntekijät tuntevat yrityksen tavoitteet ja arvot, kuinka motivoituneita he ovat ja kuinka arvokkaiksi he tuntevat itsensä.

Positiivinen ja vahva yrityskulttuuri, joka istuu jokaisen työntekijän selkäytimessä, luo ilmaston, joka edistää tehokasta ja harmonista organisaatiota. Yrityskulttuuri näkyy myös organisaation ulkopuolella ja siksi se onkin yksi tehokkaimmista keinoista erottautua kilpailijoista. Hyvän imagon omaava organisaatio houkuttelee myös uusia työntekijöitä.

HR-työn tulisi johtaa parantuneeseen kannattavuuteen, mikä saavutetaan tyytyväisempien työntekijöiden, parempien suoritusten ja tehokkuuden avulla. Henkilöstöhallinto on vahvasti liiketoimintalähtöinen yksikkö organisaation sisällä. HR-asiantuntijat tukevat organisaatiota tulostensa saavuttamisessa. Tässä tärkeä osa on lahjakkuuksien houkuttelu organisaation palvelukseen ja heidän pitämisensä talossa.

Kaikkea yllä mainittua osaamista voi vahvistaa henkilöstöhallinnon koulutuksissa.

Millaisia koulutuksia henkilöstöhallinnon alueella on tarjolla?

Henkilöstohallinnon kokonaisuus on laaja. Siksi ei yllätä, että myös henkilöstöhallinnon sateenvarjon alle tipahtavia koulutuksia on tarjolla paljon. HR-asiantuntijan käytännön työssä tarvitaan paljon erilaisia taitoja tietotekniikasta kommunikointitaitoihin, mutta toki myös ajantasaista tietoa esimerkiksi työlainsäädännöstä ja rekrytointikäytännöistä.

Seuraavassa listassa on luetultu erilaisia henkilöstöhallinnon koulutusten mahdollisia aiheita.

 • Palkkaaminen ja irtisanominen (mm. työsopimuslaki, työehtosopimuslaki ja eläkelait)
 • Työoikeus (mm. työaikalaki, vuosilomalaki, opintovapaalaki, vuorotteluvapaalaki)
 • Työympäristö (mm. työturvallisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, henkilötietolaki, tietosuojalaki)
 • Työhyvinvointi 
 • Työsopimukset ja työehtosopimukset
 • Henkilöarviointi
 • Rekrytointi
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Tasa-arvo (mm. yhdenvertaisuuslaki ja laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta)
 • Yhteistoiminta (mm. laki yhteistoiminnasta yrityksissä, laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa, laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa)

Esimiestyö nivoutuu henkilöstöhallintoon

Henkilöstöhallinto toimii tiiviissä yhteistyössä esimiehien kanssa. Osa esimiehen tehtävistä liittyvät kiinteästi henkilöstöhallintoon, kuten:

 • Uusien työntekijöiden rekrytointi
 • Työntekijöiden perehdytys ja kouluttautumisesta vastaaminen
 • Tiedon ja palautteen antaminen alaisille
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Konfliktien ennaltaehkäisy ja niiden selvittäminen
 • Kehityskeskustelut
 • Työsuoritusten arvioiminen ja palkkaneuvottelut
 • Irtisanominen, uudelleen sijoittaminen ja työtodistukset
 • Osaamistarpeiden arviointi ja ennakointi eli millaista koulutusta tiimissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Unelmat toteen tieto- ja viestin...
Opiskelijatarina: Amiedu

Kun Jesse Ellonen aloitti peligrafiikan opiskelun, hän ajatteli saavansa hyvän ammattitutkinnon ja hakevansa sen jälkeen alan töitä. Toisin kävi, sillä Jesse suunnitteli opiskelukavereidensa kanssa julkaistavaksi sopivan pelin jo opintojen aikana ja yrityskin oli pystyssä pian opintojen jälkeen. 

Lue lisää
Kokemus vahvistui osaamiseksi Te...
Opiskelijatarina: Amiedu

Jari Hirvonen on Caverionilla vastuunkantaja ja sitoutunut ammattilainen. Tekniikan erikoisammattitutkinto toi Hirvoselle uutta osaamista ja auttoi työnkuvan muutoksessa.

Lue lisää
Koulunkäyntiavustajaksi oppisopi...
Opiskelijatarina: Amiedu

Suomeen seitsemän vuotta sitten muuttanut Anna Rubanova työskentelee koulunkäyntiavustajana valmistavalla luokalla 1-2 luokkalaisten maahanmuuttajien kanssa. Kun koulun rehtori ehdotti oppisopimusta, Anna innostui heti mahdollisuudesta. 

Koulunkäyntiavustajaksi maahanmuuttajakoulutuksella