Riskienhallinta ja turvallisuus

Vaasan yliopiston Executive Education
Yhteenveto
Vaihtelee moduuleittain
4 800 EUR + alv 24 % (yht. 5 952 EUR)
Koulutus
Vaasa

Alkavat koulutukset
Vaasa
4 800 EUR
25.4.2023

Vaasa
4 800 EUR
syyskuu 2023

Riskienhallinta ja turvallisuus

Riskienhallinnan ja turvallisuuden opintokokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä 10 op moduulista, joissa toisessa keskitytään riskienhallintaprosessin menetelmiin ja toisessa lakisääteisiin velvoitteisiin sekä eri standardien vaatimustenmukaisuuteen. Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta. 

Opintokokonaisuus tarjoaa tuoreinta tietoa ja konkreettisia työkaluja riskienhallinnan sekä turvallisuuden kehittämiseen. Ohjelma tuo kokonaisvaltaisen riskienhallinnan osaksi koko liiketoimintaa. Opintokokonaisuus kehittää organisaation johtamiskykyä ja päätöksentekoa tarjoamalla opiskelijalle ajantasaisen, oikean ja riittävän kattavan käsityksen riskeistä sekä selkeästi määritellyt riskienhallinnan vastuut ja seurantajärjestelmän. Riskienhallinta ja turvallisuus koskettaa jokaista työntekijää, koska se on osa jokaisen arkipäiväistä työtä.

MBA-erikoistumisopinnot

 • Riskienhallintaprosessi liiketoimintaympäristössä ja menetelmät (10 op)
 • Riskienhallinnan kehittäminen osana lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimustenmukaisuutta (10 op)

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Riskienhallinta ja turvallisuus , klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Kohderyhmä

Ohjelma on tarkoitettu riskienhallinnan, turvallisuuden, laadunhallinnan ja ympäristöhallinnan parissa työskenteleville henkilöille yksityisellä sekä julkisella sektorilla

Tutkinto / todistus

Riskienhallinta ja turvallisuus -opintokokonaisuuden voi liittää osaksi Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaa (95 op).Osallistuja saa MBA-diplomin suoritettuaan kaikki ohjelmaan kuuluvat moduulit.Kaikki moduulit voi suorittaa myös itsenäisinä koulutuksina, joista saa moduulitodistuksen.

Aikataulu

Riskienhallintaprosessi liiketoimintaympäristössä ja menetelmät (10 op)

OSA I 

Riskienhallintaprosessi ja turvallisuusjohtaminen

 • Riskienhallintaprosessi ja keskeiset standardit sekä vaatimukset
 • Riskienhallintamallit ja kypsyystasot
 • Riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää

OSA II 

Riskien ja mahdollisuuksien arviointi

 • Riskien arviointiprosessi käytännössä
 • Perehdytään riskien arvioinnin menetelmiin ja hallintatoimenpiteisiin
  Käydään lävitse erilaisia malleja, tapoja ja sisältöjä siitä, miten riskienhallinta saadaan johdon agendalle

OSA III 

Riskien raportointi, katselmointi ja erityisosa-alueet

 • Riskeistä raportointi määritellyille sidosryhmille ja katselmoinnit
 • Käydään lävitse erilaisia malleja ja tapoja, miten riskihavaintojen sisältö saadaan johdon agendalle
 • Tarkastellaan erilaisia liiketoiminnan prosesseja ja niiden vaatimuksia riskienhallinnan näkökulmasta, miten varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus erilaisissa häiriötilanteissa, miten käsitellään riskitilanteita ja -tapahtumia organisaatiossa sekä miten hallitaan erilaisia kriisitilanteita.

Workshop-tentti 

 • Esitys muille osallistujille ja kouluttajalle moduulin aikana kerätystä tiedosta ja johtopäätöksistä
 • Miten opittua sovelletaan omaan työhön ja työyhteisöön?

Riskienhallinnan kehittäminen osana lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimustenmukaisuutta (10 op)

OSA I 

HSEQ

 • Tarkastellaan HSEQ (Health, Safety, Environmental, Quality) -lähestymistapaa riskienhallinnassa ja hallintajärjestelmän kehittämistä
 • Perehdytään lakisääteisiin velvoitteisiin ja eri standardien (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) vaatimustenmukaisuuteen
 • Turvallisuuden vastuukysymykset ja organisoinnin velvoitteet

OSA II 

Toimitilaturvallisuus ja rikostorjunta

 • Rakenteellisen turvallisuuden ja turvallisuusvalvonnan sääntely
 • Pelastustoiminnan sääntely
 • Varautumis- ja suunnitteluvelvoitteet
 • Rikostorjunta ja turvallisuuspalvelut
 • Toiminta rikostapauksessa ja rikostapausten tutkinta

OSA III 

Kyberturvallisuus ja tietosuoja

 • Kyberturvallisuus lakisääteisenä vaatimuksena
 • Tietojen suojaamisvaatimukset ja suojattavat tiedot
 • Tietosuoja osana tiedonhallintaa ja kyberturvallisuutta

Workshop-tentti 

 • Esitys muille osallistujille ja kouluttajalle moduulin aikana kerätystä tiedosta ja johtopäätöksistä
 • Miten opittua sovelletaan omaan työhön ja työyhteisöön?

Kouluttaja

OTT Jyri Paasonen

Kustannukset

 • Riskienhallintaprosessi liiketoimintaympäristössä ja menetelmät (10 op) moduulin hinta on 4800 € + alv 24% osallistujaa kohden. Hintaan sisältyy opetus, luentomateriaalit ja opinto-ohjaus.
 • Riskienhallinnan kehittäminen osana lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimustenmukaisuutta (10 op) moduulin hinta on 4800 € + alv 24% osallistujaa kohden. Hintaan sisältyy opetus, luentomateriaalit ja opinto-ohjaus.

Moduulit on mahdollista yhdistää Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaan tai suorittaa yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Vaasan yliopiston Executive Education somessa

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Riskienhallinta ja turvallisuus ? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Vaasan yliopiston Executive Education

Vaasan yliopisto Executive Education - Syvennä osaamistasi!

Vaasan yliopisto Executive Education on johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen sekä liiketoimintaosaamisen valmentaja, kouluttaja ja asiantuntija. Vaasan yliopisto Executive Education tarjoaa innovatiivista näkemystä kasvuun, muutostilanteisiin ja johtamisen haasteisiin. Yliopisto on yrityksille myös luonteva sparrauskumppani.  Vaasan yliopisto Executive Education järjestää useita eri...


Lue lisää kouluttajasta Vaasan yliopiston Executive Education ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vaasan yliopiston Executive Education

Wolffintie 34
65200 Vaasa

 Näytä puhelinnumero
www.uvaasaexed.fi

Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Riskienhallinta ja turvallisuus täytä seuraavat tiedot: