08 elo 2019

Täydennyskoulutusta laborantille

Täydennyskoulutusta laborantille, Uraopas

Laborantti tekee kemiallisia, fysikaalisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia määrityksiä laboratorioissa. Laborantin työ on varsin käytännönläheistä. Hän valmistaa liuoksia, käsittelee näytteitä, tekee mittauksia, testaa tuotteita ja laskee tuloksia.

Laborantin työllä on tärkeä merkitys tuotteiden laadun, elintarvikkeiden terveellisyyden ja ympäristön hygieenisyyden kannalta. Laborantteja työllistävät teollisuus, kauan ala, yliopistot, tutkimuslaitokset, poliisi, tulli, biotekniikan yritykset sekä valtio ja kunnat.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi laborantille

Varsinkin pienissä laboratorioissa laborantin työ on usein itsenäistä, mikä edellyttää oma-aloitteisuutta ja itsensä johtamistaitoja. Kehitä työskentelytapojasi ajanhallinnan, henkilökohtaisen kehityksen tai itsensä johtamisen täydennyskoulutuksissa.

Tutkimustyössä laborantti usein työskentelee osana tiimiä, johon kuuluu ihmisiä eri aloilta. Tiimityötaitojen täydennyskoulutuksiin voit osallistua itsenäisesti tai työporukalla. Koulutuksissa opit löytämään tiimin jäsenten vahvuudet, ennaltaehkäisemään ristiriitoja ja parantamaan yhteishenkeä. Moniammatillisessa työympäristössä tarvitaan lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja, jotta pystyt ilmaisemaan itseäsi ymmärrettävästi eri alojen asiantuntijoille.

Laboratorioalan käsikirjat ovat usein vieraskielisiä, minkä vuoksi laborantti tarvitsee kielitaitoa. Tarjolla on kielikoulutuksia monista eri kielistä työelämän tarpeisiin. Koulutukset on mahdollista räätälöidä juuri sinun alallesi relevanttiin sanastoon ja työkulttuuriin.

Ympäristöasioihin erikoistuneet laborantit tarvitsevat luonnontieteiden täydennyskoulutusta, sillä tutkimusmenetelmien kehittyessä vesistöistä, maaperästä ja ilmasta saadaan selville uutta tietoa.

Laborantit ovat kiinteästi yhteydessä tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan. Laadunvalvonta on tärkeää, jotta kuluttajien käyttöön ei päädy viallisia tai vaarallisia tuotteita. Tarkasta uusin tieto tuotekehityksen ja laadunvalvonnan täydennyskoulutuksista.

Pohdi, haluatko jatkokouluttautua

Laboratiorioala kehittyy jatkuvasti, joten laborantin on oltava avoin täydentämään ammattitaitoaan.

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä sopivista koulutuksista. Antaako saamasi palaute ideoita täydennyskouluttautumiseen?

Tulevaisuuden näkymät

Kemian alalla esiintyy työttömyyttä, sillä alalle on koulutettu enemmän väkeä kuin vapaita työpaikkoja on tarjolla. Uutta työvoimaa palkataan eläkkeelle jäävien ja toisiin tehtäviin siirtyvien tilalle. Määräaikaiset työsuhteet ovat tavallisia. Teknologiateollisuus, kemianteollisuus, yliopistot ja valtion tutkimuslaitokset ovat suurimpia työllistäjiä.

Kemian teollisuuden yrityksissä tarvitaan uutta henkilöstöä eläkkeelle jäävien tilalle. Alalla edellytetään yhä enemmän moniosaamista. Teknologian, luonnontieteiden, laadun ja raaka-aineiden hallitsemisen lisäksi tarvitaan osaamista liiketoiminnasta, asiakaspalvelusta, kestävästä kehityksestä ja erilaisista kulttuureista.

Työllisyystilanne juomateollisuudessa on vakaa juomien tasaisen kysynnän vuoksi. Ympäristöalalla vastavalmistuneet voivat kohdata työttömyyttä. Uusia työntekijöitä rekrytoidaan eläkkeelle jäävien ja muihin tehtäviin siirtyvien tilalle. Ympäristöalan yrityksissä on yleisesti vähän henkilökuntaa. Ympäristötekniikka on kuitenkin yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan aloista, jonka odotuksiin vastaaminen edellyttää taitavia ammattilaisia.

Bioenergia-alan työllisyyttä ylläpitää ilmastonmuutoksen hillitseminen, fossilisten polttoaineiden korvaaminen bioenergialla ja energiaomavaraisuuden lisääminen. Biojalostuksen pariin tulee jatkossa aiempaa enemmän työpaikkoja. Biokemian alalle työllistyminen voi olla haastavaa ammattilaisten ylitarjonnan vuoksi. Vastavalmistuneet kohtaavat työttömyyttä ja määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä.

Liittyvät ammatit: kemisti

Lähteet: ammattinetti.fi, hel.fi

Viimeksi päivitetty: 08 elo 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 16.8.2019

Täydennyskoulutusta vartijalle

Vartijan tehtävänä on muun muassa ennaltaehkäistä yritysten omaisuuteen kohdistuvia turvallisuusriskejä ja rikoksia. Vartija tekee tarkistuskierroksia vartiointikohteissaan ja toimii hälytystehtävissä, valvomotehtävissä sekä turvatarkastajana. Vartijat voidaan jakaa piirivartijoihin, paikallisvartijoihin, myymälätarkkailijoihin, vahtimestareihin ja arvokuljettajiin.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.7.2019

10 asiaa, joita ei koskaan tulisi sanoa ensitapaamisella

Olemme kaikki tehneet sen joskus. Et tarkoita pahaa, mutta ennen kuin huomaatkaan, sammakko on jo hypähtänyt ulos suustasi.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.11.2021

Mitä on täydennyskoulutus?

Täydennyskoulutus käsittää monia eri oppimisen ja opiskelun muotoja – kaikkea yliopistojen kursseista ja koulutusyritysten asiantuntijakoulutuksista aina konferensseihin ja messuihin saakka.

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.