Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille (1 pv)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
1 päivä
890 EUR + alv 24 % (yht. 1 103,60 EUR)
28.10.2020
suomi
   
Lähiopetus
Helsinki
Koulutus

Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille (1 pv)

Koulu­tuk­semme antaa helposti omak­sut­tavan koko­nais­kuvan yrityksen talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista. Koulutus auttaa osal­lis­tujia hahmot­tamaan oman vastuu­alu­eensa toimintaa talou­del­li­sesta näkö­kul­masta.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille
- Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan budje­toin­nista, inves­toin­ti­las­kel­mista, tilin­pää­tök­sestä ja kassa­vir­rasta
- Opit tuntemaan yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
- Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
- Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
- Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvutKenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu erityi­sesti asian­tun­ti­joille, projek­ti­pääl­li­köille ja tiimin­ve­tä­jille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.
Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: "Muutu ennen kuin on pakko"


OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Mitä asian­tun­tijan tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
- Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
- Talous­hal­linnon merkitys yrityksen toimin­nassa
- Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10:15 Tauko

10:30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
- Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
- Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
- Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

11:15 Inves­tointien suun­nittelu
- Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
- Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
- Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

12:00 Lounas

13:00 Tilin­pää­töksen peri­aatteet
- Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
- Tulos­las­kelma
- Tase
- Kassa­virta

14:30 Kahvi

14:45 Yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut
- Sijoi­tetun pääoman tuotto
- Erilaiset kier­to­no­peudet
- Henki­löstön tuot­tavuus

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyyCovid-19 - tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien Ratekoulutuksen syksyn lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 28.10.2020

Hinta:
890 euroa /hlö + alv 24 %.
- sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille (1 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – kursseja ja seminaareja monipuolisiin tarpeisiin

Ratekoulutus on suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita ja ajantasaisia valmennuksia ja seminaareja kohdennettuihin tarpeisiin. Jatkuvasti päivittyvästä hakemistosta löydät helposti juuri sinulle tai organisaatiollesi sopivat kurssit. Ratekoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluu muun muassa seuraavien alojen koulutuksia: Johtaminen ja esimiestyö Esiintyminen Tuotannonohjaus Tuotekehitys Laadunvarmistus...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

 Näytä puhelinnumero


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 176 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille (1 pv) täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Kirjanpito haltuun verkossa

Verkkokurssilla selvitetään kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleiset periaatteet, lainsäädäntöä ja sovelletaan niitä käytännön kirjaustapahtumiin.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: