Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 197 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 197 tuloksesta

Esimieskoulutus -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Esimieskoulutus vie eteenpäin

Laadukas esimiestyö on yksi tärkeimmistä organisaatioiden menestystekijöistä. Tämän vuoksi jokaisella esimiehellä on olennainen rooli organisaationsa toiminnassa. Esimiehen vastuulla on työntekijöiden motivointi, ohjaaminen ja työyhteisön toiminnan kehittäminen. Usein esimies hoitaa esimiestehtävien ohella omaan työnkuvaansa kuuluvia työtehtäviä, mutta esimiestyön ei silti koskaan kuuluisi jäädä muun työn varjoon. Esimiehen on tärkeä löytää oikea tasapaino alaisten ohjaamisen ja kohtaamisen, hallinnollisen työn ja mahdollisten omien projektien edistämisen välille.

Esimies ohjaa tiimiään ja kannustaa alaisiaan tehokkaaseen työntekoon toimivan kommunikaation ja jatkuvan vuorovaikutuksen avulla. Esimies on viimekädessä vastuussa alaistensa toiminnasta ja siitä, miten työyhteisö pelaa yhteen. 

Esimiehenä toimiminen edellyttää yleensä joitakin luonnollisia taitoja ja synnynnäisiä piirteitä, mutta esimieheksi voi myös kouluttautua ja omia johtamistaitojaan kehittää. Esimies tarvitsee koulutusta paitsi johtopestiin astuessaan, myös esimiesvirkansa aikana, sillä johtamismetodit muuttuvat yhteiskunnan mukana ja työyhteisöt odottavat jatkuvasti uusia asioita esimiehiltään.

Esimiesvalmennus auttaa selkeyttämään omaa roolia 

Esimiesvalmennus antaa neuvoja omaan kehittymiseen johtajan tehtävässä sekä erilaisia näkökulmia esimiehenä toimimiseen. Esimieskoulutuksesta saa esimerkiksi käytännön neuvoja esimiehen ja alaisen väliseen kommunikointiin, työsuhdeasioihin sekä uudelle esimiehelle kuuluvien tehtävien hoitamisesta ja niihin valmistautumisesta.

Esimiestyössä erityisen tärkeää on hyvät vuorovaikutustaidot ja suurin osa koulutuksista keskittyykin juuri vuorovaikutukseen tai käy sen kautta läpi erilaisia johtajalta vaadittavia taitoja. Esimieskoulutus auttaa selventämään myös omaa roolia esimiehenä sekä opettaa ymmärtämään johtajaroolin merkitystä.

Esimieskoulutuksessa saat työkalut omien tavoitteiden saavuttamiseen esimiehenä

Tärkeää on myös tietää erilaiset ryhmissä ja yhteisöissä vallitsevat lainalaisuudet ja oppia toimimaan niiden mukaan. Esimiesvalmennukset auttavat ymmärtämään työyhteisön lakeja ja kehittämään omaa tiimiä entistä menestyvämmäksi. Esimieskoulutuksista johtaja saa neuvoja myös vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen, stressin sietämiseen sekä oman tehokkuuden parantamiseen. Esimieskoulutus auttaa myös selkeyttämään omat tavoitteet esimiehenä sekä helpottaa näiden tavoitteiden saavuttamista.

Mikäli etsit parhaillaan esimieskoulutusta, kannattaa palata tämän sivun alkuun ja tutustua koulutusvaihtoehtojen listaan. Saat lisätietoa kustakin esimieskoulutuksesta tai -valmennuksesta täyttämällä yhteydenottopyyntölomakkeen koulutussivun alalaidassa. Tämän jälkeen koulutuksentarjoaja ottaa sinuun yhteyttä. 

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia