Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Hinnoittele oikein (etäkoulutus)

Brik
Yhteenveto
2 tuntia
590 EUR + alv 24 %
4.11.2020 09.30
   
Etätoteutus
Verkossa
Koulutus
Hinnoittele oikein (etäkoulutus)

Hinnoittele oikein (etäkoulutus)

Koulu­tus auttaa hinnoit­te­lemaan omat tuotteet tai palvelut oikein ja saamaan niistä parhaan mahdol­lisen hinnan. Tuotetta ei koskaan kannata myydä halvem­malla, kuin mitä asiakas on siitä valmis maksamaan. Taita­valla hinnoit­te­lulla voikin parantaa liike­toi­minnan kannat­ta­vuutta huomat­ta­vasti ja luoda merkit­tävää kilpai­luetua.

Etäkoulutuksen sisältö

  • Työkirja, joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista. Sisältää myös katta­vasti oheis­tietoa sekä erilaisia harjoi­tuksia ja tehtäviä.
  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) ), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön.
  • Aiheeseen liittyvä kirja.

Hyödyt osallistujille

  • Saat kattavan koko­nais­kuvan hinnan määrit­telyn erilai­sista vaiku­tuk­sista liike­toi­mintaan.
  • Opit aset­tamaan omien tuot­teittesi hinnan oikein.
  • Ymmärrät paremmin ostajan näkö­kulmaa hinnan arvioin­nissa.
  • Osaat argu­men­toida pyytä­määsi hintaa vakuut­ta­vammin.
  • Parannat liike­toi­min­tanne kannat­ta­vuutta.

Kohderyhmä

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille myyjille ja liike­toi­min­nasta vastaa­ville henki­löille, jotka työssään ratkai­sevat hinnoit­teluun liit­tyviä kysy­myksiä.

Aikataulu

Live-webi­naarin ajan­kohdat:

9.9.2020 klo 09.30-11.30

4.11.2020 klo 09.30-11.30

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jari Salminen.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää ladat­tavan työkirjan sekä aiheeseen liit­tyvän kirjan posti­tettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta kouluttajalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Hinnoittele oikein (etäkoulutus)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Hinnoittele oikein (etäkoulutus) täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

SFS6002 -kortti jopa huomiseksi

Verkkokoulutus etänä ilman koronapelkoa. Suorita kurssi tienesteistä tinkimättä. Kustannustehokas, nopea suorittaa. Tuhansien erinomaiseksi kokema.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: