Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Huip­pu­tii­miksi! -valmen­nus­oh­jelma

Brik
Yhteenveto
4 x 0,5pv
Pyydä tarjousta
   
Tilauksesta
Useita paikkakuntia
Koulutus

Huip­pu­tii­miksi! -valmen­nus­oh­jelma

Tehosta tiimisi yhteistyötä

Jokai­sesta tiimistä on huip­pu­tii­miksi! Valmen­nus­oh­jel­ma on suun­nattu asian­tun­ti­ja­tii­meille, jotka haluavat tehostaa yhteis­työtään ja moti­voida itsensä huip­pusuo­ri­tuksiin. Tervetuloa mukaan heittäytymään ja kurottamaan oman mukavuusalueen ulkopuolelle. 

Valmennuksen hyödyt

 • Ymmär­rätte tiimi­toi­minnan merki­tyksen ja hyödyt
 • Kehi­tätte luovuut­tanne ja ongel­man­rat­kai­su­ky­kyänne
 • Tehos­tatte työs­ken­te­lyänne sekä yksilö- että tiimi­ta­solla
 • Opitte ymmär­tämään toisianne ja eroa­vai­suuk­sianne paremmin DiSC©-työyh­teisö profiilin kautta
 • Opitte hyödyn­tämään tiimin jokaisen jäsenen täyttä poten­ti­aalia

Valmennuksen menetelmät

Valmen­nukset ovat vuoro­vai­kut­teisia ja osal­lis­tavia. Osal­lis­tujat ovat itse vastuussa siitä, mihin suuntaan ja millä tahdilla valmennus etenee. Valmentaja tuo mukanaan rakenteet, faktat ja eri näkö­kulmat, mutta valmen­nuksen keski­pis­teenä ovat aina osal­lis­tujat ja heidän tarpeensa. Valmennus ei siis sisällä perinteistä luennointia. 

Ohjelmaan sisältyy

 • Neljä puolen päivän tilai­suutta koko tiimille
 • Tiimin­ve­täjien teho­val­mennustiimin­ve­tä­jille
 • Kirja­pa­ketti
 • Ennakko- ja väli­teh­tävät
 • DiSC®-työyh­teisö profi­lointi


Valmennuksen sisältö

Ohjelman sisältö on aina muokat­ta­vissa juuri asiakkaan tarpei­den mukaan. Valmennuspäivät sisältävät:

1. tilaisuus: Vahvan tiimin raken­ta­minen

 • Tiimin perustan raken­ta­minen
 • Tiimi­toi­minnan kehit­tä­misen ydin­kohdat
 • Väli­tehtävä: Valitun kehi­tys­kohteen työs­tä­minen tiimissä

2. tilaisuus: Tehokas työs­kentely ja tiimi­roolit

 • Itseoh­jautuva tiimi
 • Tiimi­roolit
 • Väli­tehtävä: DiSC©-profiili

3. tilaisuus: Tiimin yhteistyön kehit­tä­minen

 • Henki­lö­koh­taisen DiSC©-profiilin käsittely
 • Tiimin yhteistyön kehit­tä­minen
 • Väli­tehtävä 2: Henki­lö­koh­taisen kehi­tys­suun­ni­telman teke­minen

4. tilaisuus: Luovuus ja ongel­man­rat­kai­su­taidot tiimissä

 • Luovuuden mahdol­lis­ta­minen tiimissä
 • Kollek­tii­vinen älykkyys ja osaa­misen kehit­tä­minen

Loppu­ra­portti: Jokainen tiimi koostaa valmen­nuk­sessa tapah­tu­neesta kehit­ty­mi­sestä ja käytännön kokei­luista loppu­ra­portin. Tiimit saavat raportin perus­teella valmen­ta­jalta ehdo­tukset jatkoa varten.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Huip­pu­tii­miksi! -valmen­nus­oh­jelma, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Asian­tun­ti­ja­tii­meille, jotka haluavat kehittää tiimin sisäistä vuoro­vai­ku­tusta, ja nostaa teke­misen täysin uudelle tasolle.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Annina Eklund.

Kustannukset

Pyydä tarjous!

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Huip­pu­tii­miksi! -valmen­nus­oh­jelma? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Huip­pu­tii­miksi! -valmen­nus­oh­jelma täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: