Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Uutta oppia maksutta – tule mukaan Webinaaripäivään 10.12.2020! 

Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi (etäkoulutus)

Brik
Yhteenveto
2 tuntia
590 EUR + alv 24 %
15.12.2020 09.30
   
Etätoteutus
Verkossa
Koulutus
Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi (etäkoulutus)

Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi (etäkoulutus)

Kaikille myyjille räätä­löity koulu­tus auttaa ymmär­tämään myyn­ti­työtä myös talou­del­li­sesta näkö­kul­masta. Koulutuksessa käsit­te­llään myynnin kannat­ta­vuutta, katea­jat­telua, hinnoit­telua, alen­nusten anta­misen vaiku­tuksia kannat­ta­vuuteen sekä asia­kas­yri­tysten arviointia kannat­ta­vuuden ja maksu­val­miuden näkö­kul­masta.

Koulutus auttaa lukemaan asiakkaan tunnus­lukuja ja arvioimaan myyn­tityön kannat­ta­vuutta oikein. Helposti omak­sut­tavat talous­hal­linnon koulu­tuk­semme ovat saaneet paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Etäkoulutuksen sisältö

  • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
  • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
  • Jakso 3: Video (noin 1h) ), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön. 
  • Aiheeseen liittyvä kirja.

Hyödyt osallistujille

  • Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan talous­hal­lin­nosta myyjän näkö­kul­masta Ymmärrät katea­jat­telun peri­aatteet ja osaat arvioida hinnoit­telua ja alen­nusten anta­mista kannat­ta­vuuden näkö­kul­masta.
  • Opit arvioimaan yrityksiä, laskemaan niiden tärkeimmät tunnus­luvut.
  • Pystyt keskus­te­lemaan asiak­kaidesi kanssa asian­tun­te­vasti tärkeim­mistä talous­hal­lintoon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä.
  • Osaat suun­ni­tella omaa myyn­ti­työtäsi entistä ammat­ti­mai­semmin.
  • Opit tekemään kannat­ta­vampaa myyntiä.

Kohderyhmä

Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyn­tityön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan.

Kouluttaja

Kouluttajan toimii Jari Salminen.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää aiheeseen liit­tyvän kirjan posti­tettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi (etäkoulutus)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 81 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi (etäkoulutus) täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: