Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
19.9.2019 9:00 
790 EUR
7.11.2019 9:00 
790 EUR

Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

Tunne esimiehen oikeudet ja työntekijän velvollisuudet

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa koulu­tuk­sessa käydään syste­maat­ti­sesti läpi esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun eri näkö­kul­mista. Lisäksi paneudutaan niihin työelä­mä­tai­toihin, joita työn­te­kijän vastuun kanta­minen edel­lyttää.

Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­sa pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Koulutuksen käytyäsi

 • Tunnet esimiehen oikeudet ja työn­te­kijän velvol­li­suudet
 • Ymmärrät työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
 • Tunnet erilaiset työelä­mä­taidot, joita jokainen työn­tekijä tarvitsee työssä menes­ty­miseen
 • Osaat haastaa työn­te­kijät ottamaan enemmän vastuuta työstään ja kehi­tyk­sestään
 • Tunnet erilaisia puut­tu­mis­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden voit­ta­miseen

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.

Aikataulu

8:30 Aamupala

9:00 Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

 • Mihin työntekijän vastuu kohdistuu?
 • Työntekijän vastuun eri ulottuvuudet
 • Esimiehen työnjohto-oikeus

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä johtamisote ja ratkaisukeskeinen johtamistyyli

 • Mihin esimies voi puuttua?
 • Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?
 • Haastavien esimiestilanteiden ratkaiseminen

12:00 Lounas

13:00 Mitä työntekijältä odotetaan nyt ja tulevaisuudessa?

 • Työntekijän vastuu itseään kohtaan
 • Työelämätaidot ja niiden merkitys
 • Miten työntekijä voi huolehtia omasta työkyvystään?

14:15 Tauko

14:30 Työntekijän vastuu työyhteisöä kohtaan

 • Tiimityötaidot ja niiden kehittäminen
 • Vastuu työilmapiiristä
 • Yhteisten pelisääntöjen rakentaminen

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Jari SalminenVastuukouluttaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta. Hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa.

Jari on osallistunut 12 esimiestyön kehittämistä koskevan kirjan kirjoittamiseen ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. 

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä),tiedustele ryhmäalennusta »

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan meiltä uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta tiedämme, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luomme positiivisen ilmapiirin jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei kuitenkaan räpiköidä...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus täytä seuraavat tiedot: