Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi

Impact
Yhteenveto
Kesto: 1 päivä
Hinta: 790 EUR + alv 24 %
Koulutustyyppi: Avoin koulutus
Paikkakunta: Helsinki
Kouluttaja: Impact plus
Alkavat koulutukset
Helsinki
21.11.2018 9:00 
790 EUR
13.3.2019 9:00 
790 EUR
7.5.2019 9:00 
790 EUR

Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi

Ymmärrätkö muutosvastarinnan olemuksen ja sen syntymisen syyt?

Koulutuksessa käydään syvällisesti läpi muutosvastarinnan olemus ja lähteet sekä pohditaan toimivia keinoja muutosvastarinnan taltuttamiseen. Harjoituksissa paneudutaan osallistujien omien organisaatioiden muutoshankkeiden ongelmiin ja haetaan yhdessä keinoja organisaation muutoskyvyn vahvistamiseen.

Koulutuksen hyöty osallistujalle

 • Osallistujat ymmärtävät muutosvastarinnan olemuksen ja sen syntymisen syyt
 • Osallistujat osaavat arvioida oman organisaationsa muutoskykyä, muutosvastarintaa ja niiden juurisyitä
 • Osallistujat tuntevat toimivia tapoja muutosvastarinnan voittamiseksi
 • Osallistujat oppivat ottamaan muutosvastarinnan voittamisen huomioon muutosprojektien suunnittelussa
 • Koulutus tarjoaa runsaasti työkaluja onnistuneen muutosprojektin johtamisen tueksi

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­pro­jektien suun­nittelu ja johta­minen.

Aiheesta järjestetään myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää!

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Muutos­vas­ta­rinta ilmiönä

10.15 Tauko

10.30 Orga­ni­saation muutoskyky

12.00 Lounas

13.00 Harjoitus: Omaan muutos­pro­jektiin kohdis­tuvan muutos­vas­ta­rinnan tunnis­ta­minen ja sen juuri­syiden pohdinta

14.15 Kahvi

14.30 Oman orga­ni­saation muutos­kyvyn vahvis­ta­minen

15.30 Yhteenveto: Mitä vien koulu­tuk­sesta käytäntöön?

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven
Unioninkatu 17
00130 Helsinki

Kouluttaja

Jari SalminenKouluttajana toimii Jari Salminen.

Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta valmentajalta.

Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi -koulutus kuuluu neliosaiseen koulutuskokonaisuuteen, jonka muut osat ovat: 

 • Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta (1pv)
 • Taitava muutosjohtaja (1pv)
 • Tehokas muutosviestintä (1pv)

Jos haluat osallistua useampaan muutoskoulutukseen, myönnetään seuraavista koulutuksista alennus:

 • Kahden muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 290 € / hlö
 • Kolmen muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 790 € / hlö
 • Neljän muutoskoulutuksen yhteishinta on 2 190 € / hlö

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact

Särkiniementie 3
Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
          (5,0)
Perustuu 1 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi täytä seuraavat tiedot: