Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen

Impact
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
marker Kesäkurssi
Alkavat koulutukset
Helsinki
22.8.2019 9:00 
790 EUR
29.10.2019 9:00 
790 EUR
19.12.2019 9:00 
790 EUR

Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen

Päivitä palkitsemisjärjestelmänne ajan tasalle

Koulu­tuk­sessa käydään läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista käytännön keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta.

Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun, sekä kuulevat perin­teisiä palkit­se­misen keinoja haas­ta­vista lähes­ty­mis­ta­voista.

Hyöty osallistujalle

  • Koulutuksen jälkeen osallistujat omaavat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
  • Ymmär­tävät miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
  • Osaavat kehittää ja haastaa oman orga­ni­saation palkit­se­misen keinoja
  • Ymmär­tävät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
  • Osaavat soveltaa palkit­se­misen teoriaa käytäntöön

Kohderyhmä

Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esimie­hille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.

Aikataulu

8:30 Aamiainen

9:00 Päivän alustus, esit­täy­ty­mis­kierros

09:30 Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen

10:30 Tauko

10:45 Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?

12:00 Lounas

13:00 Uusia näkö­kulmia tehok­kaaseen palkit­se­miseen

14: 15 Kahvi

14:30 Sisäisen moti­vaation tuke­minen

16:00 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Tommi Lindholm

KTM, kouluttaja Tommi Lindholm on toiminut kansainvälisissä strategisissa, analyyttisissa ja myyntiä tukevissa asiantuntijatehtävissä ICT -teollisuuden, pankkisektorin sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa.

Tommilla on myös kokemusta yrittäjyyden ja innovaatioiden saralta. Aikaisempina työnantajina ovat toimineet mm. Nokia Oyj, Stanton Chase International sekä Nordea Oyj.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta.

Aiheesta järjestetään myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen täytä seuraavat tiedot: