Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Vain hyvin­voiva henki­löstö voi tuottaa laadu­kasta palvelua asiak­kailleen

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa. 

Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä.

Impact ei usko monis­tet­tuihin ”parhaisiin käytän­teisiin”, koska jokainen työyh­teisö on oman­lai­sensa. Menes­tykseen ei ole oiko­teitä. Kehit­ty­minen tapahtuu vaiheittain, uusien oival­lusten siivit­tämänä.

Nimemme Impact kuvaa pyrki­mys­tä vaikuttaa suoma­laisen työelämän laatuun ihminen ja työyh­teisö kerrallaan. Rethinking Services kuvaa Impactin tapaa tuottaa arvoa asiak­kail­le. Impact auttaa yksi­löitä ja työyh­teisöjä pysäh­tymään ja ajat­te­lemaan toimin­taansa järjes­tel­mäl­li­sesti eri näkö­kul­mista.

Haluatko saada lisätietoa Impactin koulutuksista?

Löydät lisätietoa Impactin koulutuksista ja tapahtumista alta löytyvästä koulutuslistauksesta. Voit myös kysyä lisätietoa suoraan Impactilta täyttämällä alta löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Näytä kaikki koulutukset

Koulutukset

Henkilökohtainen kehitys
Ajanhallinta Kesto Hinta Paikka Alkaa
Kiire ja ajankäytön hallinta 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Henkilöstöhallinto / HR
Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Perehdytysprosessin kehittäminen 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Tiimityö
Tiiminvetäjien tehovalmennus 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Johtaminen
Työntekijän vastuu 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Esimiestaidot / Esimiestyö
Esimiehen taloustaidot käytännössä 2 päivää 1 490 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Esimieskoulutusohjelma 4 päivää Verkossa/etänä Sopimuksen mukaan
Onnistu haastavissa esimiestilanteissa 1 päivä 890 EUR + alv 24 % Helsinki 6.9.2018
Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Uuden esimiehen tehovalmennus 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Johtoryhmätyöskentely
Johtoryhmätyön kehittäminen 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (3)
Muutosjohtaminen
Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Muutoskoulutusohjelma 4 päivää Verkossa/etänä Sopimuksen mukaan
Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Taitava muutosjohtaja 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Tehokas muutosviestintä 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Strateginen johtaminen
Strategisen johtamisen perusteet 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Juridiikka / Laki
Työoikeus
Työlainsäädäntöä esimiehelle 1 päivä 890 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Myynti
Asiantuntijan myyntivalmennus 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Asiakaspalvelu
Onnistu vaikeissa asiakastilanteissa 1 päivä 790 EUR + alv 24 % Helsinki Useita (2)
Projektinhallinta
Projektien hallinta ja johtaminen 2 päivää 1 290 EUR + alv 24 % Helsinki 25.10.2018
  • = Kesäkurssi

Näytä kaikki

Yhteydenottopyyntö

Täytä yhteystietosi, jos haluat tietää lisää kouluttajasta Impact.


Yhteydenottopyynnön avulla saat helposti yhteyden koulutuksen järjestäjään.


Kouluttaja ottaa sinuun yhteyttä. Saat lisätietoja, jotta voit tehdä oikean koulutuspäätöksen.


Yhteydenottopyyntö ei sido sinua mihinkään.

Errors
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen

Yhteystiedot

Impact

Särkiniementie 3
Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit

Anne Kihlman   |   22.4.2018
Mikäli haluat lisätä ymmärrystä tilinpäätöksen lukemiseen tai taseen eri riveihin kirjapidossa, niin tämä on koulutuksesi!
          (5)